Delovne knjižice ohranjajo značaj javne listine in jih je treba hraniti. Foto: MMC RTV SLO
Delovne knjižice ohranjajo značaj javne listine in jih je treba hraniti. Foto: MMC RTV SLO
Delavcem v zvezi z delovnimi knjižicami ni treba storiti ničesar, saj obstoječe ostajajo v hrambi delodajalca. Foto: MMC RTV SLO

Vlogo za izpis o obdobjih zavarovanja po 1.1.2009 je mogoče dobiti na spletni strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Uporabniki jo lahko vložijo preko elektronske pošte ali pa jo natisnejo in izpolnjeno pošljejo po navadni pošti ali osebno odnesejo na izpostavo ZPIZ-a.

Obstoječe knjižice še hrani delodajalec
Obstoječe delovne knjižice sicer ostajajo javne listine, zaposleni pa jih bodo še vedno uporabljali v postopku za uresničevanje določenih pravic. Zaposlenim v zvezi z obstoječimi knjižicami sicer ni treba ničesar ukreniti, glede njihove hrambe pa ostaja v veljavi stara ureditev. Tako knjižice, ki so jih do zdaj hranili delodajalci, ostajajo pri delodajalcu, razen če bi delavec zahteval, da mu jo izročijo. V primeru prenehanja delovnega razmerja se knjižica vrne delavcu.

Upravne enote novih delovnih knjižic ne izdajajo več, zato pravne podlage za vpisovanje novih podatkov v obstoječe knjižice ni več. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve občanom svetuje, da delovne knjižice hranijo kot druge javne listine, saj so vsi vpisi vanje tudi po 1. 1. 2009 veljavni. Delavci bodo namreč obdobja zavarovanja pred 1. 1. 2009 izkazovali prav z vpisi v knjižicah.

EU delovnih knjižic ne pozna
Na ministrstvu so že ob pripravi zakona o delovnih razmerjih ugotavljali, ali je delovna knjižica še vedno potreben dokument delavca, saj takšnega dokumenta v večini članic EU-ja ne poznajo.

V tem času so se med drugim uveljavili novi predpisi o matični evidenci zavarovancev na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ministrstvo pa je pri odločanju upoštevalo tudi težave pri vpisovanju nekaterih podatkov v delovno knjižico, med njimi vpisovanje izobrazbe na podlagi v tujini pridobljenih spričeval in diplom ter težave v zvezi z mobilnostjo delavcev v okviru EU-ja. Na podlagi tega je ministrstvo odločilo, da delovne knjižice opusti.

A. K. K.