Minister za zdravje Andrej Bručan je po 14 mesecih s socialnimi partnerji sklenil pogajanja. Foto: RTV SLO
Minister za zdravje Andrej Bručan je po 14 mesecih s socialnimi partnerji sklenil pogajanja. Foto: RTV SLO
Dušan Semolič
Predsednik ZSSS-ja Dušan Semolič je izpostavil položaj revnih. Foto: RTV SLO

Partnerji so sicer na sestanku ekonomsko-socialnega sveta kar dve uri porabili za razpravo o točkah zakona, ki so bile v pogajanjih najtrši oreh.

To je bilo pravzaprav presenetljivo, saj se jim je v preteklih 14 mesecih pogajanj uspelo dogovoriti o večini odprtih vprašanj v zakonu.

Ob večjem nadzoru bi bila nadomestila višja
Delodajalci so nezadovoljni z vsebino novele, predvsem zaradi nadomestil za bolniško odsotnost, in z dogovorom o plačilu prispevkov za avtorske in podjemne pogodbe. Poudarili so, da so vladne reforme, s katerimi so delodajalci na začetku navdušeno soglašali, zvodenele.

Delodajalce moti predvideni nadzor zlorab bolniških odsotnosti. Želijo si bolj dodelanih pravil na tem področju. Predstavnik delodajalcev Igor Antauer je povedal, da bi ob doslednem nadzoru tudi delodajalci pristali na višja bolniška nadomestila.

Delodajalci so se zavzemali tudi za znižanje prispevkov in nadomestil za poškodbe izven dela, a za zdaj ostaja tako, kot so se dogovorili na pogajanjih.

Partnerji pa niso sprejeli pravilnika, ki bi določal ekstremne športe niti ni jasno, kje so meje dokazovanja vinjenosti. Nadomestila za poškodbe zaradi ekstremnih športov in zaradi vinjenosti so namreč najmanjša.

Medtem sindikati menijo, da je bilo v zakonu najtežje zaščititi revne. Dušan Semolič (ZSSS) je poudaril, da je zdravje pogosto pogojeno s socialnim položajem.

Nov pomemben korak
Minister za zdravje Andrej Bručan pa je poudaril nujnost sprejetja tega zakona. Meni, da je bil to eden najzahtevnejših sistemskih zakonov v zdravstvu. Med pomembnejšimi rešitvami, ki jih vključuje zakon, je Bručan poudaril tudi stabilnejše financiranje zdravstvenega varstva, povečanje skrbi države za socialno najšibkejše in sankcioniranje zavestnega tveganega ravnanja. Poudaril je, da bo zakon odpravil številne nejasnosti iz zdajšnje ureditve in je tako pomembnen korak v zagotavljanju zdravstvene varnosti.