Foto:
Foto:

Anne d'Albis sta podpisala sporazum o znanstvenem sodelovanju med Slovenijo in Francijo.

Stanič je povedal, da je Francija zelo pomemben partner Slovenije pri raziskavah, izrazil pa je tudi upanje, da se bo raven dvostranskega sodelovanja na področju znanosti povečala.

Slovenija in Francija sta že od leta 1993 zelo uspešni partnerici na področju tehnološkega in znanstvenega sodelovanja. Tedaj se je začelo sodelovanje v okviru evropskega programa Proteus in v okviru programa, ki je temeljil na tem, da so znanstveniki in nosilci tehnološkega razvoja izmenjevali znanje in podobno.

Po Staničevih besedah je potrebno v naprej vzpostaviti bolj usmerjena področja sodelovanja, s spodbujanjem sodelovanja v raziskavah na tistih področjih, kjer sta slovenska tehnologija in znanost prodorni in primerljivi na mednarodni ravni in ima primerne partnerje tudi v Franciji.

V prostorih Univerze v Ljubljani so pripravili tudi dvodnevno slovensko-francosko znanstveno delavnico o nanotehnologijah in genomiki. Delavnice, ki se bo zaključila v torek, se udeležujejo slovenski in francoski znanstveniki - predstavniki Inštituta Jožef Stefan, Kemijskega inštituta, Biotehniške fakultete in Medicinske fakultete ter znanstveniki iz NCZRF-ja.