Foto:
Foto:

Zato naj bi prihodnje leto končno začel odplačevati primanjkljaj iz preteklih let, ki zdaj znaša 23,1 milijarde tolarjev.

Celotni prihodki zavoda bodo leta 2004 znašali 843,8 milijarde tolarjev in bodo za 811 milijonov tolarjev višji kot v prvotno sprejetem finančnem načrtu za to leto. Celotni odhodki pa so načrtovani v višini 840,8 milijarde tolarjev in so za 1,8 milijarde tolarjev višji od sprejetega finančnega načrta. ZPIZ bo konec leta 2004 izkazal presežek v višini skoraj treh milijard tolarjev, tako da bodo končno lahko začeli zmanjševati primanjkljaj iz preteklih let. Ta bo ob koncu leta 2004 znašal torej še 20,1 milijarde tolarjev.

Zavod bo o tem sicer razpravljal na torkovi skupščini, kjer bo tema razprave tudi raven pokojnin in drugih dajatev v obdobju od januarja do oktobra letos.