Foto: mizs.gov.si
Foto: mizs.gov.si

Njegov model pouka „presegel obstoječe prakse“

V utemeljitvi, ki je objavljena tudi v zborniku, je o delu Vladimirja Wakouniga na oddelku za medkulturno izobraževanje na univerzi Alpe-Jadran v Celovcu med drugim zapisano: „Osrednje vprašanje njegovega raziskovanja je bilo sožitje različnih kultur v večkulturnem prostoru, poseben poudarek pa namenjen področju sožitja večinske in manjšinske kulture. Raziskovalni rezultati s področja dvojezičnega pouka na avstrijskem Koroškem in analize praks dvojezičnega izobraževanja v več evropskih državah so privedli do končnega cilja raziskovanja dr. Vladimirja Wakouniga – do razvoja modela dvojezičnega izobraževanja, ki je presegel obstoječe dvojezične šolske prakse v koroških šolah“.

Za primer Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije mavaja tako imenovani imerzijski model dvojezičnega pouka kot praktično rešitev modela Teden nemško – teden slovensko.

V slavnostnem nagovoru ob podelitvi na predvečer Svetovnega dneva učiteteljev minuli četrtek je Minister za izobraževanje, znanost in šport RS Jernej Pikalo poudaril pomembnost vlaganj v izobraževanje in raziskave. Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva se je soglasno odločil, da v letu 2018 podeli enajst nagrad, šest nagrad za izjemne dosežke in pet za življenjsko delo.

Povezava: Utemeljitev v formatu .pdf


Več na slovenci.orf.at