sobotno popoldne
jermanovo oko
valentina
forum
klepetalnica
arhiv
kontakt

Pišite nam na e-naslov: sobotnopopoldne@rtvslo.si

ali po pošti na naslov:
TV SLOVENIJA
Sobotno popoldne            Kolodvorska 2
1550 Ljubljana

 

Sobotno popoldne na FacebookuSobotno popoldne na Facebooku SOBOTNO POPOLDNE NA FACEBOOKU

Vrednost nepremičnin - Ema Pogorelčnik, Geodetska uprava RS - 25. september '10 at 17:00

V tem tednu je vsem lastnikom nepremičnin Geodetska uprava RS razposlala obvestilo o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin, prihodnji teden pa bodo lastniki dobili še ocene vrednosti.

Vprašanja boste lahko zastavljali Emi Pogorelčnik z Geodetske uprave Republike Slovenije. Gostjo boste lahko vprašali tudi, kako so izračunali vrednost nepremičnin, kako lahko lastniki podatke spremenijo in tako zvišajo oz. znižajo vrednost svoje nepremičnine ter vse v povezavi z vrednotenjem nepremičnin.

Arhiv klepetalnice

<Moderator> Dobrodošli v spletni klepetalnici Sobotnega popoldneva.Ob 17:00, se nam bo pridružila Ema Pogorelčnik iz geodetske uprave RS.Vabljeni k sodelovanju!

<Moderator>


<pesica> Pozdravljeni, opazil sem da je moja garaža evidentirana kot Butik, lekarna, optika,...lokal. Verjetno vrednost moje nepremičnine

<Ema Pogorelčnik> Če je v naravi garaža, boste lahko, ko boste prejeli obvestilo, ta podatke spremenili s pomočjo obrazcev v brošuri ali pa preko spletne aplikacije in vrednost bo ustrezna.

<marjan> dve etaži v hiši še nima dokončane, manjka mi streha n ker imam sedaj še azbestm fasada manjka, v glavnem 2 etaži še niso v uporabi. semm pa iz Savinjske doline. Lp Marjan

<Ema Pogorelčnik> Neto tlorisna površina take stavbe naj bo celotna - všteti naj bodo tudi prostori, ki niso dokončani. V uporabno površino pa prostorov, ki niso dokončani ne upoštevate. Na ta način popravite-dopolnite podatke, ki jih boste prejeli v obvestilu.

<joži> dober dan zanima me kako bo geodeska uprava izračunala davek na neprimičnine, ki jih niso obiskali okoli nas jih je kar nekaj.? lep pozdrav.

<Ema Pogorelčnik> Geodetska uprava izvaja množično vrednotenje nepremičnin. Lastniki, ki nimajo popolnih podatkov o nepremičninah (npr. stavbe ni obiskal popisovalec) bodo lobvestilo prejeli (na podlagi podatka o lasniku parcele), vrednost stavbe ne bo izračunana, če morebiti manjka podatek o površinah v stavbi - lasnik bo moral podatke dopolniti in nato se bo vrednost izračunala.

<darkoo> darkoo: brat živi v 200 let stari hiši, bivščem mlinu, hiša je dotrajana, vlažna, seveda pa ima kar nekaj m2. Boji se, da bo vrednost po modelu nerealno visoka.

<Ema Pogorelčnik> Vrednost take stanovanjske stavbe je bila izračunana na podlagi doseženih cen prodaje hiš na tem območju. Leto izgradnje prav tako vpliva na vrednost. Obvestilo boste prejeli do 4.11. KO prejme obvestilo, bo podatke o nepremičnini lahko prilagodil dejanskemu stanju na terenu in s tem tudi določil čimbolj pravilno vrednost.

<dedo> dedo: Kako se bodo vrednotile zgradbe (stara hiša, ki je predvidena za rušenje)?

<Ema Pogorelčnik> Dokler je hiša na terenu se bo vrednotila tako kot ostale stavbe v isti coni vrednotenja. Domnevam, da taka stavba nima uporabne površine. Upoštevana bo izgradnja hiše, norebitne obnove. Ko bo hiša porušena, sporočite to najbližji geodetski upravi in se bo izbrisala iz evidenc.

<monopolist> Kaj boste naredili z več kot 40.000 nepremičninami pri katerih se vrednosti sploh ne da določiti?

<Ema Pogorelčnik> Lastniki bodo prejeli obvestilo - ko bodo dopolnili podatke, se bo tudi za te izračunala vrednost.

<GOspa> Ali bo ocenjena tudi stanovanjska hiša ki ni bila popisana zaradi delitve solastnine.(stvar je ne sodišču)?

<Ema Pogorelčnik> Tudi če stavba ni bila popisana - geodetska uprava podatke, da stavba je, ima iz aerioposnetkov. Obvestilo bodo prejeli lasniki, ki so vpisani v register nepremičnin. Če so za stavbo popolni podatki, bo na obvestilu že vrednost, če ne, bodo morali prejemniki obvestila podatke dopolniti in nato se bo vrednost izračunala.

<katja> Ali bodo ekološke izboljšave npr. solarni sistemi, toplotna črpalka, ogrevanje na bio maso, itd ali pa recimo pasivna gradnja objektov vplivale na višino nepremičnine? hvala in lep pozdrav

<Ema Pogorelčnik> Geodetska uprava trenutno takih podatkov ne zbira in zato ne bodo vplivale na predlagano vrednost vaše nepremičnine.

<Urška> Ponavljam vprašanje,ker ste ga očitno spregledali. Zanima me, če bom kot kupec neke nepremičnine lahko videl izračunano vrednost ? Hvala za odgovor.

<Ema Pogorelčnik> Po obdelavi podatkov zbranih v obveščanju in ko bo Vlada RS sprejela uredbo o modelih vrednotenja, bo podatke o vrednosti nepremičnine viden v javnih vpogledih v podatke o nepremičninah geodetske uprave. To bo predvidoma maja naslednje leto.

<IRENA.MARETIC.COM> aneri:z sinom sva lastnika enostanovanjske hiše in živim sama v njej, kdo plača davek, samo jaz?

<Ema Pogorelčnik> Obvestilo o vrednosti nepremičnine bosta prejela oba. Kako se bo obračunaval davek se še ne ve - lahko samo domnevam, da vsi solasniki glede na delež, ki jim pripada.

<Mirko> Spoštovani. Poslušal sem pogovor in odgovore na vprašanja. Mene zanima glede vrednosti, ker se baje ne bo dalo vse spremeniti. Toda kot popisovalec sem podrobno seznanjen, da so popisovalci popisovali stvari, ki niso bile predmet popisa. Na primer kmetiske stavbe-kozolci. Predmet popisa so bili samo "toplerji", to je dvojni kozolci z prostorom za seno. NISO pa bili predmet popisa enojni kozolci, ki so imeli zraven nadstrešek. Kmeteje v domžalah in okolici jim pravijo "plajši". Nekateri popisovalci pa so tudi to popisovali! To sem videl tudi na http://e-prostor.gov.si/, da so zares popisani. Ali mi lahko poveste, kako bodo sedaj kmetje lahko to popravili, če se takšni podatki ne dajo popraviti? Hvala lepa

<Ema Pogorelčnik> Če se je popisal objekt, ki po definiciji ni stavba, se bo lasnik oglasil na Geodetski upravi in geodetska uprava bo tak objekt izbrisala iz baze.

<maja> spoštovani, imam vprašanje, kako se bodo ovrednotila z denacionalizacijo vrnjena lastnikom. že zdaj plačujejo neprofitno najemnino, stanovanja pa so vredna, saj so v središču Ljubljane, nasproti Opere t.j. na Cankarjevi c.

<Ema Pogorelčnik> Vrednotijo se vsa stanovanja ne glede na lasništniško/najemno razmerje takih stavb. Vrednotila se bodo glede na prodajne cene, ki so na tem območju in glede na podatke, ki jih imamo o teh stanovanjih.

<reccis> podedovala sem parcelo, ocena davčne za odmera davka na dedovanje je bila izredno visoka, upoštevali so cenitev sodno zapriseženega cenilca. Ali bo ta cenitev že upoštevana?, ali bo cenitev osnova za dopolnitev oziroma popravo podatkov?

<Ema Pogorelčnik> POsamezne cenitve pri množičnem vrednotenju niso upoštevane, upoštevane so cene dosežene na trgu za podobne parcele.

<vesna> Zanima me, kaj v primeru, ko je izmera napačna (npr. v izmeri je dodano eno nadstropje, ki ga v resnici ni).Hvala, lp

<Ema Pogorelčnik> Če gre za stavbo-hišo, ki ni vpisana v kataster stavb (izmere še ni opravil geodet), boste lahko tak podatke popravili sami ali z obiskom na geodetski upravi.

<urbas> Če me spomin ne vara, je bilo pri popisu nepremičnin leta 2007 izrecno rečeno, da popisni podatki ne bodo uporabljeni za davčne obremenitve, ampak zgolj za "statistične" namene: Ali je posredi prevara, na katere smo v času popisa nasedli in bomo tisti, ki smo pošteno vpisali podatke sedaj žrtev zlorabe zaupanja?

<Ema Pogorelčnik> V popisu smo povedali, da se bodo podatki uporabljali za različne namene. Eden od namenov je tudi za množično vrednotenje, pravilni podatki vam bodo podali čimbolj natančno vrednost vaše nepremičnine, ki jo boste uporabili pri merebitnih nakupih,prodajah, pri najemu hipotekarnega kredita, pri zavarovanju vaše nepremičnine. Podatki pa se bodo uporabili tudi na naslednji popis prebivalstva v letu 2011, kjer ne bo več terenskega zbiranja podatkov.

<tomo> Ko se je izvajal popis nepremičnin, je bia naša hiša še v gradnji. Zdaj smo že vseljeni vanjo in imamo tudi hišno številko. Zakaj naše stavbe ni v katastru stavb in kakšno pot moramo zdaj ubrati, da zadevo rešimo. Hvala za odgovor.

<Ema Pogorelčnik> Ker vaša nepremičnina še ni evidentirana obvestila ne boste prejeli. Prosimo vas, da se zglasite na najbližji geodetski upravi, kjer boste izpolnili vprašalnik o vaši nepremičnini (vprašalnik je dostopen tudi na naših spletnih sttraneh). S tem boste izpolnili vašo dolžnost za obveščanje. Nato pa se zglasite še pri geodetskemu izvajalcu ali projektivni firmi, ki vam bo izdelallo elaborat za vpis stavbe v kataster stavb in tega dostavite na geodetsko upravo.

<Moderator> Današnji klepet se je zaključil. Hvala vsem za vprašanja. Vabljeni k sodelovanju ob naslednji priložnosti in lepo pozdravljeni!

© MMC RTV Slovenija | 1999 - 2019 | Vse pravice pridržane | Kontakti