sobotno popoldne
jermanovo oko
valentina
forum
klepetalnica
arhiv
kontakt

Pišite nam na e-naslov: sobotnopopoldne@rtvslo.si

ali po pošti na naslov:
TV SLOVENIJA
Sobotno popoldne            Kolodvorska 2
1550 Ljubljana

 

Sobotno popoldne na FacebookuSobotno popoldne na Facebooku SOBOTNO POPOLDNE NA FACEBOOKU

Vrednotenje nepremičnin - Aleš Seliškar, direktor GURS-a - 8. januar '11 at 17:00

Težave z vrednotenjem nepremičnin se še vedno pojavljajo. Pripombe v povezavi z vrednostjo nepremičnin lahko lastniki sporočijo še do 25. januarja, druge napake pa do konca prihodnjega leta. Geodetska uprava Republike Slovenije je v treh mesecih prejela več kot pol milijona pripomb lastnikov nepremičnin. Teh je vsak dan manj, vendar so čakalne vrste v nekaterih izpostavah geodetske uprave še vedno dolge. Kaj še lahko storimo do izteka roka za sporočanje pripomb in koliko ugovorov je bilo uspešno rešenih bo pojasnil direktor Geodetske uprave RS Aleš Seliškar.

<moderator> Dobrodošli v spletni klepetalnici sobotnega popoldneva. Ob 16:55 bo gost Aleš Seliškar, direktor GURS-a odgovarjal na vaša vprašanja. Vabljeni k sodelovanju!

<vuka> ker kupec ni vpisal nepremičnine v zemljiško knjigo, sem želela vpis opraviti sama. Ker sem originalno pogodbo dala na občini ob plačilu davka, sedaj ne morem urediti vpisa, ker nimam originalne pogodbe. Na občino sem po elektronski pošti naslovila vlogo za dvig originalne pogodbe, oni pa so moj dopis oddali na Durs Celje. Če v roku osmih dni ne bom dopolnila vloge vpis ne bo izvršen. Jaz ki želim urediti vpis v zemljiško knjigo se počutim kot žrtev. Lp ! Viktorija Meglič

<Aleš Seliškar> Zadevo boste lahko rešili ob sodelovanju strokovnjaka in po določilih Zakona o vpisu etažne lastnine, ki ureja take posebne primere.

<apecic> Pozdravljeni iz Kopra. Že na začetku , ko je bilo mogoče, sem podal nekaj pripomb, ki so bile v celoti sprejete s strani uslužbenca na Geod. upravi. Dobil sem zagotovilo, da bom prejel novo odločbo, kar bi bilo tudi za pričaakovati. Do danes nisem prejel še nič, 15. januar se pa hitro približuje. Prav bi bilo, da dobimo novo odločbo že zaradi tega, da preverimo, ali so bile naše pripombe dejansko upoštevane. Lep pozdrav in hvala za odgovor.

<Aleš Seliškar> Posredovanje novega obvestila je predvideno le v primeru, če sezamenja lastnik nepremičnine. Če ste spremenili le podatke o nepremičnini novega obvestila ne boste prejeli. Novo vrednost nepremičnine lahko vdite v spletni aplikaciji na naslovu WWW.obvescanje.si. Ali pa morate na Geodetski upravi posebej zahtevati izpis.

<tine> G. Seliškar, ali še zaupate sodelavcem, ki vodijo projekt? Ali ne bi bil čas za prevetritev?

<Aleš Seliškar> Vsekakor. Če je potrebno karkoli sproti ukrepamo, predvsem s dodatnim izobraževanjem.

<sspspeli> spštovani. Iz evidence lahko razberem, da je na parceli, ki se nahaja ob poti 20% pozidano zemljišče. Dala smo ugovor preko inteneta. Kaj naj naredimo, glede na to, da gre za 300m poti.

<Aleš Seliškar> v spletni aplikaciji lahko spremenite le delež dejanske rabe. Pot se uvršča v pozidana zemljišča.

<Jankot> Sem solastnik poti, ki poteka ob moji parceli. Pot je last petih sosedov, ki jo lahko nemoteno uporabljajo. Vrednotena je kot gradbena parcela-120 €/kv.m. To ni prav! In drugo vprašanje, sem solastnik zemljišča v komasaciji ob gradu Brdo, zelo visoko vrednotenega cca 150€ kv.m. Za to zemljišče v izmeri 600 kv m dobivam najemnine 16 € letno. Torej, je ocena pretirana.Hvala za odgovore.

<Aleš Seliškar> Če se ne strinjate z vrednostjo posredujte pripombo na vrednost. prosim vas, da navedete razlog zakaj se sto vrednostjo ne strinjate. Komasacija na vrednost nima vpliva.

<kasteli> spoštovani, sem poslušalka iz novega mesta; prejeli smo vrednotenje nepremičnine iz leta 68, v letu 2000 smo k hiši zgradili prizidek.Oba objekta sta združena v eno stavbo, nepremičnina je vrednotena po letu izgradnje prvotnega objekta z upoštevanjem obnovitvenih del ( nova okna, fasada, streha). Ali smo glede na to, da smo v letu 2000 prigradili prizidek dolžni še kaj dodatno priglasiti. Hvala za vaš odgovor.

<Aleš Seliškar> Če je v registru evidentirana stavba po novem stanju - torej po izgradnji prizidka in so kot navajate, evidentirani spremenjeni podatki, vami ni treba ničesar več sporočiti

<bofra> Pozdravljeni, imamo garazo in parcelo na eni lokaciji (kraju) in parkirni proastor na drugi lokaciji - vrednostna raven je enkret 11 oz. 12 - na drugi lokaciji pa 16. Kaj to pomeni??? Hvala za odgovor

<Aleš Seliškar> Za posamezne skupine nepremičnin so določene vrednostne cone - torej območja na katerih so posamezne skupine nepremičnin približno enako vredne. Vrednnostna raven 16 pomeni, da so garaže / parkirni prostori na tem območju več vredne kot na območju z vrednostjo ravnijo 11.

<Vesna> Pozdravljeni! ker so podatki pri vas napačni, v zemljiški knjigi pa pravilni me zanima, če moramo zaradi napačnega vrednotenja stvar tudi urediti do 25.1.2011. Če ne uredimo do 25.1.je predpisana kakšna kazen?

<Aleš Seliškar> Če ste uredili podatke o lastništvu v zemljiški knjigi po juniju 2010, ko smo prevzeli podatke za obveščanje, bomo te podatke, predvidoma do konca marca sami prevzeli v naše evidence. Za spremebo podatkov imate tudi sicer čas vsaj do konca letošnjega leta.

<tanja> Pozdravljeni, v našem obvestilu je kot nepremičnina vpisana tudi sosedova hiša. Lahko na to ugovarjamo po spletu, ali vsaj po pošti, ali je treba it na geodetsko upravo? Hvala

<Aleš Seliškar> Po spletu se lahko izbršete kot lastnik sosednje hiše. Ta način je bolj učinkovit kot posredovanje po pošti, ki je sicer možen, ni pa vedno popolnoma zanesljiv.

<stane> Sem lastnik hiše, zemlja na kateri stoji hiša pa je še v solastništvu mame, brata in sestre. Izračun vrednosti nepremičnine smo prejeli vsi, čeprav je hiša moja. Kaj lahko naredimo?

<Aleš Seliškar> Sporočite lahko podatke o dejanskem lastništvu. Vendar bi morali to urediti tudi v zemljiški knjigi, če ste tam vpisani kot solastniki parcele. Čisto enostavno ne bo šlo. verjetno bi morali parcelo razdeliti na del pod stavbo in na ostali del in se na vsako od teh parcel vpisati enkrat sami - na parcelo pod stavbo, na drugi del pa kot solastniki.

<sonja> Že nekaj let sem lastnica sobe v stanovanjskem bloku, ki pa je vpisana v zemljiško knjigo pod imenom prve lastnice in ker se ureja prepis, me zanima, če moram to sporočiti na geodetsko upravo, ali bo to urejeno avtomatsko takrat, ko bo prepis izvršen? Hvala in lep pozdrav.

<Aleš Seliškar> Sprememba lastništva bo prevzeta avtomatsko. Če pa želite, da bi morebiten davek na nepremičnine plačali vi morate podatke o tem, da ste vi lastnica nepremičnine že sedaj sporočiti na geodetsko upravo.

<karin.kaloh> Pri pregledu dokumentacije, sem ugotovila, da je napaka pri letnici zgradbe. Leto izgradnje je 1910, dejanska izgradnja pa 1945. zanima me , kako to vpliva na vrednost stanovanja in kako to spremenim. hvala za odgovor

<Aleš Seliškar> Spremeba letnice izgradnje vpliva na vrednost nepremičnine največ v nekaj odstotkih. Svetujem vam, da uporabite spletno aplikacijo v kateri lahko sami preverite kako bo sprememba letnice vplivala na vrednost. Tam lahko podatke tudi spremenite. lahko jih pa posredujete tudi z obrazcem ki je vpet v brošuro, ki so jo prejela vsa gospodinjstva, ali ga stiskate iz navedene spletne aplikacije.

<marjan> kaj je potrebno narediti v primeru, da je vrednost objekta bistveno precenjena, v objektu ni mogoče bivati, ker ga je potrebno porušiti?

<Aleš Seliškar> V tem primeru svetujemo da spremenite dejansko rabo stavbe in uporabno površino spremenite v nič.

<doris> Pozdravljeni, živimo v strnjenem naselju. Imamo vrt cca. 500 metrov, za keterega so nam obračunavali katastrski dohodek v cenitvi gursa pa je opredeljen kot pozidano zemljišče. Zakaj ni kot kmetijsko zemljišče? LP, doris

<Aleš Seliškar> Podatki o dejanski rabi kmetijskih zemljišč so prevzeti iz evidence ministrstva za kmetijstvo. Podatki za katastrski dohodek so trenutno podatki o katastrskih kulturah in razredih v zemljiškem katastru. S predvideno spremembo zakona o katastrskem dohodku, ki je v sprejemanju na državnem zboru, bodo te anomalije odpravljene.

<doroteja.tratnik@guest.arnes.si> Vikend smo kupili pred tremi leti . Plačali smo zanj 40.000 evrov. Do njega je makadam in zadnjih 500 metrov kolovoz. Nima vode in ne KTV. Sedaj je ocenjen na 80.ooo evrov. Kako je to mogoče. Ja še to leži na strmini od katere je uporabno le 200 m Hvala Doroteja

<Aleš Seliškar> Preverite pravilnost podatkov o vikendu - neto in uporabna površina in druge podatke, ki vplivajo na vrednost,. Če se z vrednostjo še vedno ne boste strinjali sporočite pripombo na vrednost.

<tanja> V oddaji ste omenili, da se bo za gozdove na strmih delih zmanjšala vrednost. Ali je treba kljub temu oddati ugovor? lp, tanja

<Aleš Seliškar> Ne, ni nuno, ker bomo to spremembo modela za vrednotenje gozdnih zemljiš gotovo naredili.

<luna> Pri pregleduOrto posnetka smo ugotovili, da je cca 900 m2 od 3000 m2 velke parcele krajevna cesta (asfaltirana), torej je v uporabi vseh krajanov, davek na nepremičnino pa bomo plačali mi. Kaj lahk ostorimo, saj so nam državni oz. občinski uradniki sporočili le, da lahko zemljiše enostavno podarimo občini. Brezplačno!!! Ali laho kakorkoli zahtevamo vsaj odškodnino na osnovi kater bi se potemtemu zemljišču odpovedali? Če, kako in od koga?

<Aleš Seliškar> Problem neevidentiranih cest je splošen problem. Dokončna rešitev je seveda odmera teh zemljišč, ureditev morebitnih odškodnin in prepis parcel na občina ali državo. Ker je obseg neurejenih cest prevelik, v kratkem tega ne bo možno urediti. Zato se saj za obdavčitev išče prehodna rešite, da za ztaka zemljišča ne bi bilo treba plačevati davka. Svetujem pa da vztrajate pri ureditvi tega problema - verjetno na občini.

<reyamarusa> Vseh šest lastnikov nepremičnine v katastrski občini 1722 Trnovsko predmestje smo dediči parcele 1008/1 naših prednikov, na kateri je že pred časom nelegalno brez naše vednosti in gradbenega dovoljenja nasilno postavil najprej eno, nato še drugo stavbo HAJZERI SKENDER, Pot na Rakovo jelšo, ki tam dejansko tudi prebiva. Osebek je nedostopen in se ne da z njim pogovarjati, zato bomo sprožili postopek, čeprav smo se na inšpekcijo obrnili že parkrat in so ga dejansko tudi oglobili, drugega pa nič. Tudi na upravni enoti Vič Rudnik so ga že obravnavali, pa izgleda, da mu nihče ne more do živega!Menimo, da nismo dolžni plačevati davka za dve stavbi (št.6810 in 6811), ki stojita na našem travniku. Ugovarjamo torej skupni vrednosti dveh stavb in parcele in pričaku

<reyamarusa> jemo, da se posebej ovrednotita stavbi, za katere je odgovoren zgoraj omenjeni, in posebej parcela brez stavb.P.S.:Sklicujemo se namreč tudi na informacijo po TV SLO, kjer so bili v prispevku Tednika obravnavani primeru kmetov na Dolenjskem, na katerih parcele so se tudi že pred časom naselili Romi, sedaj pa jih ne morejo odstraniti, davkov pa tudi ne plačujejo. Nasvet je bil, naj vsekakor podajo pripombo GURSU

<Aleš Seliškar> Trenutna rešitev je ta, da na geodetsko upravo sporočite, da niste lastniki stavb. (Ker je podatek evidentiran le v registru to ne vpliva na formalno lastništvo vpisano v zemljiški knjigi.) Tako vsekakor ne boste plačali davka za stavbe, ki niso vaše. Dolgoročno pa boste morali nadaljevati že začete postopke, kjer se pa lahko samo strinjam z vami, da država pri reševanju takih problemov ni najbolj uspešna.

<moderator> Klepet se je na žalost zaključil. Hvala vsem za vaša vprašanja in vljudno vabljeni k sodelovanju ob naslednji priložnosti!

Arhiv klepetalnice

© MMC RTV Slovenija | 1999 - 2019 | Vse pravice pridržane | Kontakti