sobotno popoldne
jermanovo oko
valentina
forum
klepetalnica
arhiv
kontakt

Pišite nam na e-naslov: sobotnopopoldne@rtvslo.si

ali po pošti na naslov:
TV SLOVENIJA
Sobotno popoldne            Kolodvorska 2
1550 Ljubljana

 

Sobotno popoldne na FacebookuSobotno popoldne na Facebooku SOBOTNO POPOLDNE NA FACEBOOKU

Upravljanje večstanovanjskih stavb, Mirko Pavšič, direktor Stanovanjske inšpekcije - 19. marec '11 at 17:00

V spletno klepetalnico prihaja direktor Stanovanjske inšpekcije Mirko Pavšič. Vprašali ga boste lahko o tem, kako reševati spore med etažnimi lastniki v večstanovanjskih stavbah, koliko lahko etažni lastniki posegajo v zunanjo podobo stavbe in kdo lahko uporablja skupne prostore. Govoril bo tudi o tem, kdo nadzira upravnike večstanovanjskih stavb, kaj lahko etažni lastniki storijo, če upravljavec neupravičeno zaračunava storitve in ali je dovoljeno metanje cigaretnih ogorkov čez balkon.

<moderator> Dobrodošli v spletni klepetalnici sobotnega popoldneva. Ob 17ih bo gost Mirko Pavšič, direktor stanovanjske inšpekcije odgovarjal na vaša vprašanja. Vabljeni k sodelovanju!

<bojan> V oddaji ste dejali, da lastniki nadziramo upravnike. Mi smo upravnika večkrat opozorili na nepravilnosti (neustrezno zaračunavanje določenih postavk) Ali to pomeni, da nam potem preostane samo tožba, če vi niste pristojni?

<Mirko Pavšič> V kolikor se nepravilnosti nanašajo na vplačila v rezervni sklad, potem je to vsebina, ki sodi v pristojnost stanovanjske inšpekcije. V nasprotnem pa bo potrebno stvari reševati pred sodiščem.

<gledalka> Govorili ste v oddaji o nadzornemu svetu lastnikov. Kdo je lahko v nadzornemu svetu? Jaz osebno nisem bila nikoli obveščena o takšnem telesu, niti me niso vabili na izvolitev. Kdo torej izvoli nadzorni svet?

<Mirko Pavšič> V nadzorni svet je lahko izvoljen vsak etažni lastnik ali najemnik, v kolikor ima zato pooblastilo od lastnika. Nadzorni svet se izvoli na zboru etažnih lastnikov, člane pa lahko predlaga kdorkoli.

<radoveden> Pred leti sem ugradil klimatsko napravo na balkonu, tako da je vidna. Stanovalci so se takrat strinjali , vendar imamo le ustni dogovor. Zamenjali smo upravnika in nov upravnik zahteva, da klimo odstranim. Ima to pravico?

<Mirko Pavšič> Za klimo napravo je potrebno pridobiti ustrezno soglasje od junija 2008. Pred tem časom soglasje ni bilo potrebno. V vsakem primeru bo potrebno iskazati pridobljeno soglasje, če je bila klima ugrajeno po tem, ko je bilo to po zakonu obvezno.

<jimi62> pozdravljeni. mene pa zanima a mora upravnik urediti, da se odstrani klima naprava iz okrasne zunanje fasade in na črno napeljano elektriko iz kleti posameznikov? namreč nikogar se ni vprašalo za postavitev klima naprave in je zelo nevaren da pade dol ker je rjast in tudi elektrika v kleti so napeljane po kavbojsko in je velika nevarnost požara. eni celo zmrzovalnike imajo notri in delavnice. upravnik pa noče nič narediti.

<Mirko Pavšič> Odstranitev klima napreve brez soglasja odredi stanovanjska inšpekcija in ne upravnik. V prijavi je potrebno navesti lastnika naprave, lokacijo in čas postavitve. Električna napeljava je pod kontrolo energetskega inšpektorata.

<cveta> pozdravljeni! sem predsednica NO večstanovanjske stavbe in imam dve vprašanji;

<cveta> 1 kolikšen je najnižji plačljivi delež od stanovanja za plačilo upravniških storitev in 2. ali je hišnik, ki je hkrati etažni lasnik, lahko član No. Hvala, Cveta Rošer, Velenje

<Mirko Pavšič> 1. Cena upravnika se določi s pogodbo. 2. Da, lahko je.

<Tjaša> Dober dan. Mene pa zanima ali lahko hišnik za svoja dela zaračunava oziroma zahteva povrnitev stroškov od etažnih lstnikov. Na primer košnja trave - stroški za bencin. Hvala

<Mirko Pavšič> Da, če ima za to sklenjeno pogodbo.

<vovko> Pred kratkim sem kupil stanovanje v novo zgrajenem bloku. V stavbi še vedno ni urejen požarni red, ni piktogramov, zasilnih luči. Stanovalci smo mnenja, da nismo odgovorni za plačilo za odpravo pomankljivosti ampak da terjamo upravitelja stavbe oziroma naj ta terja podpisnike uporabnega dovoljenja. Kdo je odgovoren za odpravo teh pomanjkljivosti?

<Mirko Pavšič> Požarna varnost sodi v pristojnost ministrstva za obrambo. Lahko se obrnete na inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

<dino> Pozdravljeni, mene zanima kako je glede obveznosti stanovalcev v bloku, če se večina odloči, da bodo investirali v obnovo skupnih delov bloka, ki ne pomeni nujnega vzdrževanja? Ali sem kot solastnik obvezan, da finančno prispevam npr. pri obnovi oken na hodniku, ki niso dotrajana ali pri namestitvi dodatnega sloja izolacije na fasado, če se s tem ne strinajm? Hvala za odgovor in lp Svitan

<Mirko Pavšič> V tem primeru gre za izboljšavo in je potrebno več kot 75% soglasje.

<zalka aljaz> prosim, če se plačuje tudi ogrevanje odprtega balkona

<tacen> kako in kam pošljem pritožbo nad delovanjem upravnikaz neistavljanjem računov, delom na črno - skratka veliko pomankljivosti

<Mirko Pavšič> Na stanovanjsko inšpekcijo; naslov Vilharjeva 33, Ljubljana.

<body35> kaj lahko lastniki naredimo, če upravnik ne izpolnjuje sklepov zbora lastnikov, npr. ne uredi vpisa v ZK, ne zniža stroškov upravljanja, za kar smo se odločili na zboru ipd.

<Mirko Pavšič> Upravnik, ki ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti je lahko za te kršitve razrešen iz krivnih razlogov. Menim pa, da vpis v zemljiško knjigo ni obveznost upravnika, razen če se za to z njim niste posebej dogovorili.

<skupni_prostor> pozdravljeni, zanima me kakšen je postopek, če bi želel kot etažni lastnik vpisan v ZK razširiti stanovanje na doslej skupne prostore, podstrešno stanovanje, hvala

<Mirko Pavšič> Potrebuje 100% soglasje vseh etažnih lastnikov.

<tone> Rad bi vedel, če je dovoljeno spreminjati velikost in položaj okenskih odprtin v večstanovanjski stavbi, če te niso na zunanji fasadi, ampak gledajo na odprti balkon, ki pripada stanovanju. Hvala in pozdrav!

<Mirko Pavšič> V vsakem primeru gre za poseg v skupne dele (fasado), zato bo potrebno soglasje.

<aleshiukas> Pozdravljeni.Mene pa zanima sledece.Sem lastnik najvecjega stanovanja v objektu,priblizno 11% cele stavbe.Kako to,da moram placevati skupne stroskeglede na delez, saj so skupni prostori v enaki uporabi ne gledena velikost stanovanju.V pogodbi z upraviteljem pise,da vkolikor nisklenjen medsebobjni dogovor, velja potem stanovanjski zakon,kjerpac tako pise.Medsebojni dogovor mora biti pa 100% izglasovan,kar pa je normalno nemogoce,saj bo vsak z manjsim stanovanjemproti temu.Ker imam mansardno stanovanje,ki ima najmanj zidne povrsine,bom pri prenovi fasade v bistvu najvec moral placati.lpAles

<Mirko Pavšič> Ker je daloča stvarno pravni zakonik in tudi stanovanjski zakon.

<Mara> Kolikšen % po solastniških deležih se mora strinjati za obnovo dotrajane strehe na večstanovanjski stavbi? (ni urejene etažne lastnine, obstaja pogodba o medsebojnih razmerjih)

<Mirko Pavšič> Več kot 50 % po solastniškem deležu.

<endi> Pozdravljeni g.Pavšič. Zanima me ali lahko stavba obstaja brez funkcionalnega zemljišča? Naša stavba je bila zgrajena 1980 leta.

<Mirko Pavšič> Lahko.

<bimbo> kaj lahko stori upravnik v primeru, ko etažni lastnik kljub pozivu in opominu ne želi prijaviti dejansko število oseb ki koristijo stanovanje ? Hvala ! na to dejstvo so etažnega lastnika opozorili tako ostali etažni lastniki in upravitelj, ki ga je pozval da prijavi dejansko število oseb.Vendar na to sploh ne reagira. kakšne so pravne možnosti ? V stanovanjskem zakonu ni predvidenih sankcij ? Hvala za odgovor in lep pozdrav!

<Mirko Pavšič> Ne zakon, ne pravilnik v teh primerih ni predvidel sankcij zoper upravnika, zato menim da bi kazalo razmisliti o njegovi zamenjavi.

<Hac> Na osnovi kakšne metodologije se izračunavajo solastninski deleži v večstanovanjeski stavbi. In kdaj, pri čem se ti deleži upoštevajo v primerjavi z bruto površino posamezne enote

<Mirko Pavšič> Metodologija je določen v stanovanjskem zakonu in predvideva več možnosti.

<Mirko Pavšič>

<peter> pred kratkim sem kupil stanovanje v bloku.stanovanje ima balkon,soseda pod menoj me je opozorila,da ji z mojega balkona odpada omet in pada na njen_spodnji balkon.Po pregledu sem ugotovil da gre za več razpok,tako na spodnji kot tudi na zunanji strani balkona.Zanima me kdo je dolžan opraviti popravila na zgornjem,kdo na spodnjem in kdo na zunanjem delu balkona,ki predstavlja fasado zgradbe.

<Mirko Pavšič> V tem primeru je to dolžnost vseh etažnih lastnikov.

<Peter Gobov> Streha na večstanovanjski hiši je dotrajana in pušča. Večkrat nam teče v stanovanje. Potrebna bi bila kompletna obnova strehe, vendar več stanovalcev nima denarja za obnovo. Upravnik sicer poskrbi za občasna manjša popravila vendar to ni rešitev. Kaj lahko naredimo?

<Mirko Pavšič> Finančna stiska posameznega etažnega lastnika ni opravičjiv razlog, ki bi ga oprostil obveznosti plačevanja nujnih vzdrževalnih del. V skrajenm primeru je možna tudi hipoteka na stanovanje za poplačilo tovrstnih stroškov.

<snezka> Dita Pozdravljeni, zivimo v bloku s samo 4 strankami, nihce razen nas ne vplacuje v rezervni sklad. Kako in preko kasne poti bi bilo mogoce doseci, da naj se vplacuje v rez, sklad?Hvala

<Mirko Pavšič> V vašem primeru rezervni sklad ni obvezen. Lahko pa ga oblikujete v dogovoru z vsemi lastniki.

<dino> Pozdravljeni, mene zanima kako je glede obveznosti stanovalcev v bloku, če se večina odloči, da bodo investirali v obnovo skupnih delov bloka, ki ne pomeni nujnega vzdrževanja? Ali sem kot solastnik obvezan, da finančno prispevam npr. pri obnovi oken na hodniku, ki niso dotrajana ali pri namestitvi dodatnega sloja izolacije na fasado, če se s tem ne strinajm? Hvala za odgovor in lp SvitanPozdravljeni, mene zanima kako je glede obveznosti stanovalcev v bloku, če se večina odloči, da bodo investirali v obnovo skupnih delov bloka, ki ne pomeni nujnega vzdrževanja? Ali sem kot solastnik obvezan, da finančno prispevam npr. pri obnovi oken na hodniku, ki niso dotrajana ali pri namestitvi dodatnega sloja izolacije na fasado, če se s tem ne strinajm? Hvala za odgovor in lp Svitan

<Mirko Pavšič> Odločitev je veljavna, če jo sprejme več kot 75% etažnih lastnikov, saj gre za izboljšavo.

<IVI> Ali lahko upravnik vse stroške obračunav samo po lastninskih deležih in ne po Pravilniku o upravljanju večstanovanjskih stavb?Kaj je potrebno storiti, če upravnik to dela? Hvala IVI

<Mirko Pavšič> Upravnik je dolžan stroške, ki jih opredeljuje pravilnik o upravljanju obračunati po njem tudi, če so se lastniki s pogodbo dogovrili drugače.

<moderator> Klepet se je na žalost zaključil. Hvala vsem za vaša vprašanja in vljudno vabljeni k sodelovanju ob naslednji priložnosti!

Arhiv klepetalnice

© MMC RTV Slovenija | 1999 - 2019 | Vse pravice pridržane | Kontakti