Barja na Javorskem vrhu. Foto: Zavod RS za varstvo narave
Barja na Javorskem vrhu. Foto: Zavod RS za varstvo narave
Mokrišča
Mokrišče Kršeljivec. Foto: Zavod RS za varstvo narave

Film je nastal v okviru projekta WETMAN, v produkciji partnerja projekta RTV Slovenija, Izobraževalnega programa TV Slovenija, in je plod odličnega sodelovanja strokovnih inštitucij s televizijskimi ustvarjalci. Predstavlja raznovrstna mokrišča, odkriva njihove pomembne funkcije v prostoru, spremlja dogajanja na projektnih lokacijah, mokriščih, ki so vključena v projekt WETMAN.

Projekt »WETMAN - Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji« obravnava mokrišča kot ena najbolj ogroženih okolij v Sloveniji. S pomočjo filma želimo gledalcem približati naravovarstveno vrednost in pomen mokrišč ter jim odkriti njihovo izjemno pestrost. Danes je namreč jasno, da so prav mokrišča vrstno najbogatejša življenjska okolja, tako imenovana zibelka biotske raznovrstnosti.

Ohranjena mokrišča so tudi nenadomestljiv zbiralnik za zadrževanje poplavnih voda in edinstvena naravna čistilna naprava, kjer se prečiščuje pitna voda. Zaradi uničevanja in slabega ravnanja z mokrišči v preteklosti je pri nas ogroženih kar nekaj rastlinskih in živalskih vrst. To naše naravno bogastvo lahko preživi samo, če se ohrani življenjski prostor. In spoznavanje mokrišč, tudi s pomočjo filma, ponuja izjemne možnosti učenja in občudovanja narave.

***

Projekt WETMAN je LIFE+ projekt, ki prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Finančni mehanizem LIFE+ kot program je namreč namenjen implementaciji okoljskih programov in zakonodaje in tako sofinancira tudi projekt, ki ohranja in revitalizira nekatera od slovenskih mokrišč. Pomemben sofinancer projekta je tudi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Cilj projekta WETMAN je obnova in izboljšanje stanja šestih slovenskih mokrišč, ki so opredeljena kot Natura 2000. To so Pohorska barja, Zelenci, Mura-Petišovci, Planik, Vrhe in Gornji kal. Območja predstavljajo različne vrste mokrišč (visoka in nizka barja, mrtvice, kale, mokrotne in poplavne travnike), ki v preteklosti niso bila ustrezno vzdrževana.