Število odzivov je bilo drugo največje po letu 2008, ko je nastal inštitut varuha pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija; več jih je bilo le v letu 2018, ko se je veliko odzivov zgostilo okoli nekaj odmevnejših primerov. Za leto 2019 je značilna večja razpršenost med vsebine, medije in programe RTV Slovenija.
Letno poročilo varuhinje si lahko preberete na tej povezavi.
Vsebinski poudarki
Pod drobnogledom občinstva je bilo predvsem novinarsko poročanje in podajanje informativnih vsebin, zlasti z vidika natančnosti, nepristranskosti, celovitosti, verodostojnosti, izbora tem in govorcev ter upoštevanja pravil žanrov in najvišjih medijskih standardov. Skozi pritožbe in kritična mnenja je javnost odpirala številne dileme o medijski obravnavi vsakdanjika, a tudi najzahtevnejših tematik in kontroverz sodobne družbe.
Občinstvo od javnega medija pričakuje strokovnost in etičnost, brez katerih ni zaupanja.

»Spodrsljajev ni bilo malo, nekatere napake so se ponavljale, za številne težave se še ne kažejo rešitve, ali pa se že nakazujejo nove, tudi zaradi varčevanja s časom in ljudmi, racionalizacij in krčenj ter nasploh razkoraka med željami in denarjem,« je zapisala varuhinja Ilinka Todorovski. Z optimizmom jo navdajajo programski presežki in živahna razprava o javnem mediju, ki jo je spodbujala skozi posamezne obravnave, mnenja in priporočila. Po njenem mnenju je posebej dragoceno nenehno samoizpraševanje programskih ustvarjalcev in javnosti, kaj je dobro novinarstvo, kaj je dober program, kaj je nepogrešljivo ter kaj je in kako ujeti javni interes.

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev Ilinka Todorovski Foto: Pisarna varuhinje
Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev Ilinka Todorovski Foto: Pisarna varuhinje

Zakoreninjene zmote
Tudi v letu 2019 je bilo največ odzivov na televizijsko ponudbo, pri čemer je še vedno veliko zmotnih predstav, da je RTV Slovenija le televizijski program in da je RTV-prispevek naročnina za gledanje televizije. »Površna razprava o RTV-prispevku je letu vtisnila močan pečat. Tudi v odzivih. Škoda, ker je odprla več vprašanj kot je ponudila odgovorov,« ugotavlja varuhinja.
Varuhinja je stike z občinstvom izkoristila za nenehno pojasnjevanje vloge, delovanja in poslanstva javnega medijskega servisa. V pogovorih z novinarji, uredniki, vodstvom in organi soupravljanje RTV Slovenija ter z domačo in tujo javnostjo je poudarjala pomen dobrih medijev, kakovostnega novinarstva in zagotavljanja medijskih vsebin v slovenščini.

Letno poročilo je pregledni povzetek odzivov občinstva, pojasnil pristojnih ter varuhinjinih ugotovitev, mnenj in priporočil, ki so vsak mesec objavljeni v mesečnem poročilu in javno dostopni na spletni strani www.rtvslo.si/varuh.