Robert Levstek s 1. junijem 2018 nastopa štiriletni mandat odgovornega urednika Radia Maribor. Foto: Radio Maribor
Robert Levstek s 1. junijem 2018 nastopa štiriletni mandat odgovornega urednika Radia Maribor. Foto: Radio Maribor

regionalnega radijskega programa RTV Slovenija.

Na mesto odgovornega urednika ga je na predlog­­­­ direktorja Radia Slovenija, Mihe Lamprehta, imenoval Igor Kadunc, generalni direktor RTV Slovenija.

Radio Maribor že več kot sedem desetletij piše zgodbo ustvarjanja javnega regionalnega programa. Znotraj RTV Slovenija opravlja vlogo nacionalnega, kolektivnega dopisnika ter hkrati kreira lasten radijski program s poudarkom na novicah regionalnega in lokalnega okolja. 1. junija 2018 bo dosedanjega odgovornega urednika Staneta Kocutarja zamenjal Robert Levstek.

Robert Levstek je sodelavec RTV Slovenija postal leta 2008, ko je začel z moderatorskim in redaktorskim delom na prvem in edinem tujejezičnem radijskem programu v Sloveniji — Radiu Si. Do leta 2015 je tam pripravljal tudi novinarske prispevke, se javljal s terena, vodil nočni program in opravljal večjezično delo v prometni pisarni. V tem času je svoje novinarske in uredniške izkušnje pridobival tudi pri časniku Večer, kjer je sodeloval med letoma 2007 in 2016.

Leta 2015 je postal novinar urednik na Radiu Maribor, kjer je vodil jutranji program, se javljal s terena, vodil javne radijske oddaje, sodeloval pri zasnovi in oblikovanju značilne zvočne podobe radia in ga povezal s spletnimi platformami in družbenimi omrežji. Prav tako je pripravljal novinarske prispevke za informativni, dnevni in športni program, zlasti pa se je osredotočal na novice s področja tehnologije in delovanja inovativnih zagonskih podjetij oz. start up podjetij.

Kljub številnim slovenskim radijskim postajam, pojavom novih medijev in spleta, se bo s sodelavci še naprej trudil ohraniti visok nivo profesionalnosti, verodostojnosti in pristnosti. »Današnji čas zahteva prilagodljivost in premišljeno postopanje pri odločitvah o oblikovanju radijske programske sheme, da se na eni strani zagotovi najvišji nivo poročanja na vseh področjih delovanja in na drugi strani poslušalcem približa neodvisno od diktata trendov s strani komercialnih radijskih postaj,« je dejal Robert Levstek.

V desetletjih radijskega ustvarjanja se je Radio Maribor prilagodil številnim tehnološkim, produkcijskim in vsebinskim spremembam. »Čas sodobnih tehnologij, spleta, novih medijev, družbenih omrežij pa zahteva dodatni premislek pri kreiranju in podajanju radijskih vsebin. Pomembno je, da radio sledi izzivom sprememb, a hkrati skrbno ohranja svoje poslanstvo. Nesporno dejstvo je, da se je ob kreiranju regionalnega programa znotraj nacionalne RTV Slovenija treba zavedati družbene odgovornosti do javnosti in na drugi strani sodelavcem zagotoviti stimulativno delovno okolje. Takšno, kjer bo vsak izmed zaposlenih zaznal svoj doprinos k soustvarjanju radijskega programa. Prepričan sem, da lahko Radio Maribor v prihodnjih letih okrepi položaj v regiji in družbi nasploh, izpolnjuje svoje poslanstvo in hkrati razvija potenciale, da bo v ponos prihodnjim generacijam in ponos RTV Slovenija,« še dodaja Robert Levstek.