Parafirani sporazum in aneksa h kolektivnim pogodbam so podpisali tudi generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc ter predstavniki reprezentativni sindikatov RTV Slovenija. Foto: Adrijan Pregelj
Parafirani sporazum in aneksa h kolektivnim pogodbam so podpisali tudi generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc ter predstavniki reprezentativni sindikatov RTV Slovenija. Foto: Adrijan Pregelj
Igor Kadunc, generalni direktor RTV Slovenija. Foto: Adrijan Pregelj
S podpisom se bodo doseženi dogovori med vlado in sindikati javnega sektorja uveljavili tudi na RTV Slovenija. Foto: Adrijan Pregelj Foto: Adrijan Pregelj

Sporazum enako kot za preostali javni sektor predvideva postopno povišanje plačnih razredov, povišali pa se bodo tudi nekateri dodatki. Višji bodo tako dodatki za nedeljsko, nočno in praznično delo ter za deljen delovni čas. Poleg jubilejne nagrade za 30 let bodo javni uslužbenci upravičeni tudi do izplačila jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe v enaki višini, višja bo odpravnina ob upokojitvi. Zaposleni z minimalno plačo ali nižjo plačo pa bodo v tem mesecu prejeli še poračun za višji regres.

»Gre za prvo povišanje plač na RTV Slovenija po dolgem času, vendar pa je prav dosedanje stanje omogočalo nemoteno poslovanje javnega zavoda, saj tudi višina RTV-prispevka ostaja nespremenjena že vse od leta 2012,« je ob tem povedal generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc. Dodal je še, da uresničevanje doseženih dogovorov predstavlja dodatni strošek za RTV Slovenija, vendar zaradi tega ne bodo posegali na področje programov, pač pa bodo porabili del rezerv, ki jih javni zavod na srečo še ima.

Sicer pa so sindikati dosegli, da je v sporazum zapisana zaveza vlade, da bo v okviru svojih pristojnosti in obstoječih sistemov financiranja za povečane stroške dela, ki izhajajo iz sporazuma, zagotovila vire vsem posrednim in neposrednim proračunskim porabnikom, med katerimi je tudi Javni zavod RTV Slovenija.

Zadovoljstvo ob podpisu stavkovnega sporazuma je izrazil tudi predsednik Sindikata novinarjev Slovenije Tomaž Karat, saj meni, da je doseženo v pogajanjih dokaz, da je bilo tudi za ceno stavke vredno vztrajati in se boriti za naše skupno dobro. Predsednik Sindikata kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija Peter Kosmač ob tem dodaja, da so ostale odprte še nekatere stavkovne zahteve in vprašanja, za katere si želijo, da bi jih čimprej uredili, zaskrbljenost glede odprtih vprašanj, povezanih predvsem s stabilnim delovanjem javnega zavoda, pa je izrazil tudi predsednik Sindikata delavcev Radiodifuzije Slovenije Tom Zalaznik.

Avtor fotografij je Adrijan Pregelj. V višji ločljivosti so na voljo tukaj.