Bogdan Gabrovec pričakuje pomoč športu v šestem protikoronskem paketu. Foto: BoBo
Bogdan Gabrovec pričakuje pomoč športu v šestem protikoronskem paketu. Foto: BoBo

Med predlogi so brezplačni testi za športnike, ki tekmujejo v mednarodnih tekmovanjih, in davčne olajšave za sponzorstva.

Gabrovec se je v pismu ministrici za izobraževanje, znanost in šport zavzel za ukrepe, ki bodo zagotovili sredstva za delovanje športnih organizacij ter v čim večji meri ohranili oziroma povrnili obstoječe vire prihodkov, so sporočili iz OKS-ja.

"Športniki in športnice ter vsi, ki delamo v športu, bomo dosledno upoštevali ukrepe in storili vse, da se čim prej povrne kakovost našega bivanja v najširšem pomenu besede. Ob sprejetih ukrepih in spoštovanju teh pa ne moremo mimo posledic, ki jih bo ta epidemija pustila dolgoročno tudi v športu," je zapisal Gabrovec.

Med ukrepi, ki jih vladi predlaga OKS, je brezplačno testiranje kategoriziranih športnikov, ki se udeležujejo uradnih tekmovanj mednarodnih športnih zvez, na novi koronavirus.

Krovna športna zveza se zavzema tudi za oprostitev plačila najemnin športnih objektov in povračilo izpada zaprtja športnih objektov, subvencioniranje nakupa zaščitnih sredstev, kot so maske in razkužila, ter sofinanciranje kadra za izvajanje preventivnih ukrepov širjenja koronavirusa.

Na področju sponzorstva se krovna zveza zavzema za oprostitev plačila davka od dohodkov pravnih oseb za leti 2020 in 2021 za prejemnika sponzorstva. Prav tako se zavzema, da bi bili odhodki pri dajalcu sponzorstva davčno priznani v višini trikratnika danega sponzorstva.

Dodatno je Gabrovec v dopisu poudaril, da je pomembno, da so poleg predlaganih ukrepov za šport do vseh ukrepov za povračilo izplačanega nadomestila plače in oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost za zaposlene ter finančno pomoč samozaposlenim upravičeni tudi delujoči v športnih organizacijah.

Prvi mož OKS-ja je v dopisu opozoril tudi na izpad organiziranega rekreativnega športa, kar je širši družbeni problem. "Športna vadba je namreč pomembna naložba v naše zdravje, prav tako pa je tudi vrhunski šport postavljen pred velik izziv ustreznega razvoja in mednarodne konkurenčnosti," je zapisal Gabrovec.