Predlogi

Ni najdenih zadetkov.


Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Oddajni center PLEŠIVEC


Uršlja gora, ki jo zaradi gole kape imenujejo tudi Plešivec se dviguje 1696 m visoko in jo imenujejo tudi lepotico sredi koroških krajev, stoji v osrčju Slovenije. Pogled z njenega temena pa seže od zahodnih Julijcev pa do Panonske nižine, od Savinje do Snežnika, od Dobrača do Boča.

Vrh je zelo pomemben, saj je poleg oddajnega centra cca 100 m nižje, postavljena cerkev, ki je že 400 let najvišje na Slovenskem. V letu l961 se je že vedelo, da bo na Uršlji gori točka, ki nudi najboljše pogoje za oddajanje signala, ki bo pokrival Koroško in ätajersko regijo. S pomočjo koroških radioamaterjev, je bil za začetek postavljen pretvornik, kasneje pa so se po izdelanih načrtih in urejeni dokumentaciji pričela gradbena dela od temelja 1,8 m v živo skalo, pa do strehe 5,5 m visoko. Takoj, ko je bila gradnja dokončana za uporabo kletnih prostorov je bil postavljen v letu l962 TV oddajnik 100W RCA in še UKV oddajnik 250 W BHG.

Po končanih gradbenih in obrtniških delih se je pričelo s preseljevanjem aparatur in ostalega v zelo urejene prostore. V letu l964 se je v septembru pričel transport novega TV oddajnika SIEMENS 5 kW, katerega se je poiskusno vključilo 24. decembra istega leta, ob 20.00 za eno uro. V letu l965 je bil dokončan še preostali del stolpa, ter montiran celotni antenski sistem R&S.

Leta 1968 v maju se je pričela montaža 5 kW UKV oddajnika R&S s štiriravninsko anteno na vrhu stolpa 64 m, katera je bila pritrjena 26. septembra. Dobava kabla Hacketal 21/61, triplekserja in še preostalega materiala je trajala kar dolgo , tako je 3. oktobra l969 pričel delovati novi oddajnik za 1. radijski program na frekvenci 92,5 Mhz. Za transport vsega omenjenega se je uporabljala tovorna žičnica, katera se je ukinila 31. oktobra l969, ko je po na novo narejni poti pripeljal prvi avto.

17. novembra do 20. novembra l970 montirani novi linki - CTR 18 za 1. in 3. kanal. Za prevoz posadke v zimskem času je bilo poskrbljeno z nabavo snežnega vozila Prinoth, katerega demonstracija se je vršila 14. 1. l971. Zaradi visokih zametov ni prišloi do vrha, vozilo pa se je kljub temu kasneje dobro koristilo.

15. januarja l972 je postavljen oddajnik 5 kW R&S UKV za posredovanje 2. programa na frekvenci 90.1 Mhz.

V zvezi z izgradnjo oddajniške mreže za 2. TV program je bil 30. januarja l973 na OC prvi razgovor s strokovnjaki švedske firme Philips. 1. oktobra l973 se že prične transport UHF 20 kW oddajnika, kateri se konča 9. oktobra in je kljub precej velikem tovoru uspel.

18. oktobra je oddajnik dokončno postavljen. Zaradi velike priključne moči je bilo treba pristopiti k predelavi stikalnega polja oziroma predelave celotnega napajanja za energetiko. Kabel za priključitev oddajnika na antenski sistem je bilo treba prinesti na ramenih, saj je bil transport drugače neizvedljiv. Po vseh delih v zvezi montaže, antene, kabla itd. je bil TV oddajnik prvič vključen 18. junija l975.

Zaradi reklamacije v zvezi nezanesljivega obratovanja in morebitne velike škode, ki bi lahko nastala so prišli švedski strokovnjaki zadevo preurediti. 30. julija pričetek pogovorov v zvezi gradnje novega stolpa in že 10. 8. l976 smo predali gradbišče izvajalcu GIP Gradis. Po končanih gradbenih delih se je pričelo s postavitvijo kovinskega stolpa - segmentov. Dela končana 27. 9., ko je stolp dosegel 43 m. 6. 10. l977 smo po izvedenih kontrolah in montažah vključili TV UHF oddajnik preko novega antenskega sistema. Stari stolp smo začeli podiranti 26. 10. l977. Tudi preko na novo montiraniega antenskega stistema za UKV sta pričela obratovati oba UKV oddajnika 29. 10. l977.

Iz oddajnega centra so še druge zveze, ki koristijo: reševalcem, gasilcem, policiji, amaterjem in drugim. Med največjimi je seveda Telekom. Na UKV frekvencah delujeta tudi dve radijski postaji za lokalni program v Slovenj Gradcu. Leta l994 smo stari diesel agregat zamenjali z novim Walmet iz Finske. To leto smo izvedli montažo TV 10 kW oddajnika IMP za komercialno oziroma lokalno TV Velenje. Leta l995 smo začeli podirati 10 kW TV oddajnik Philips. Oddajali smo z 1 kW rezervo dokler nismo 12. 9. pričeli obratovati z novim 10 kW oddajnikom. V tem letu pa smo tudi menjali antenski sistem tako za UKV - FM kot za UHF frekvence. Leta 1996 montaža rotary parabole za prenose iz terena. Dobili smo tudi rezervni TV oddajnik za 6. kanal 1 kW-ABE.

Posadka trenutno šteje 8 ljudi, vključno z gospodinjo. Delo se odvija v turnusu po en teden. Prevoz je mogoč s terenskim vozilom v zimskem času pa s motornimi snežnimi sanmi, oziroma s helikopterjem, če so snežni zameti previsoki. Kar 10 let pa je posadka morala pešačiti tudi do 9 ur. Prehrano si posadka s pomočjo gospodinje ureja sama, seveda pa brez problemov ne gre. Bazen v zgradbi je za vodo, to je deževnica, ki se lovi na strehi stavbe, drži 50 m3, kar mora zadostovati za 6 mesecev, to je ca 277 litrov na dan za tri osebe: za sanitarije, pripravo hrane, pranje, včasih tudi za destilacijo. Povprečna starost posadke je 44,5 let.

OC Plešivec napaja pretvorniške mreže.