Predlogi

Ni najdenih zadetkov.


Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Oddajni center TRDINOV VRH

Oddajni center TRDINOV VRH je postavljen na 1178 m visokem Trdnovem vrhu, na slovenski strani Gorjancev. Slabša pokritost Dolenjske in Bele Krajine z oddajnega centra Kum in ostalih pretvornikov, je zahtevala dodatne oddajnike na dominantni točki. Po izdelavi idejnih projektov leta 1974, je bila izbrana točka Trdinov vrh, s 94 metrov visokim stolpom. Trajalo je do leta 1986, da je bil oddajni center zgrajen in da je pričeli oddajati prvi televizijski program RTV Slovenija, drugi televizijski program pa smo pričeli oddajati leta 1989. Seveda so bile montirane tudi ustrezne linkovske povezave in antenski sistemi.

Vsi trije radijski FM oddajniki so pričeli delovati leta 1987.

Privatna TV postaja TV Novo mesto je pričela z oddajanjem leta 1993, TV postaja Kanal A pa leta 1994.

Ostale radijske postaje na oddajnem centru Trdinov vrh so: Krka-Novo mesto, Sraka-Novo mesto in Studio D-Novo mesto.

Ne nazadnje so signali s Trdinovega vrha vidni in slišni daleč na hrvaškem ozemlju.

V vseh letih obratovanja OC Trdinov vrh je bil vzorno vzdrževan in obnavljan, seveda v okviru finančnih zmožnosti RTV Slovenija.

Oddajni center napaja s svojimi signali tudi nekaj TV in RA pretvornikov v Sloveniji. TV pretvornikov za dopolnilno pokrivanje je sedaj 205. To so točke brez posadke, za katere skrbi skupina za TV pretvornike v Ljubljani, katera projektira, montira, nabavlja, obnavlja, skratka skrbi za celotno mrežo pretvornikov. Skupaj s področnimi centri Jesenice, Kobarid, Beli Križ, Novo mesto, Celje in Maribor pa skrbi, da so pretvorniki dobro vzdrževani in okvare v najkrajšem času odpravljene. Torej delo na terenu v vsakem letnem času in v vsakem vremenu.

Marjan Srebrnjak