Predlogi

Odbojka
Hokej
Tenis

Rezultati iskanja

Zaradi testiranja je dodanih umetnih 2 sekunde delaya.

Oddelek za upravno izvršbo

Uvodno besedilo

RTV prispevek je posebna oblika javne dajatve, katere obveznost plačila je predpisana z Zakonom o Radioteleviziji Slovenija - ZRTVS-1 (Ur. list RS, št. 96/2005, s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami) in se v skladu z Zakonom o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/2006, s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami) plačuje do 15. v mesecu za tekoči mesec. Javni zavod RTV Slovenija zavezance mesečno obvešča o višini RTV prispevka. V primeru, da zavezanec svojih mesečnih obveznosti ne poravna, ga RTV Slovenija na zaostale obveznosti opomni na naslednjih mesečnih obvestilih o višini RTV prispevka. Zavezancem, ki svojih zapadlih obveznosti tudi po tem ne poravnajo, RTV Slovenija po uradni dolžnosti izda odločbo o obveznosti plačila prispevka za programe RTV Slovenija. V kolikor obveznost tudi po prejeti odločbi ni poravnana, RTV Slovenija s sklepom o davčni izvršbi začne postopek izvršbe zapadlih neporavnanih obveznosti.


Povezave: