Predlogi

Ni najdenih zadetkov.


Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Odjava RTV prispevka

15. člen Pravilnika o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov ter o načinu plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija določa, da zavezanec
lahko odjavi svoje sprejemnike v kolikor na območju Republike Slovenije nima več svojega sprejemnika, niti v svojih prostorih ne uporablja tujih sprejemnikov. Vlogo za odjavo sprejemnikov mora zavezanec podati pisno na predpisanem obrazcu za odjavo, ki obstaja v različici za fizične in pravne osebe. V vlogi za odjavo morajo biti izpolnjene vse rubrike, če ne jo Služba za obračun RTV prispevka ne more upoštevati.

Sprejemnike je mogoče odjaviti začasno za obdobje, ki je omejeno na največ tri leta. Po izteku obdobja začasne odjave se šteje, da oseba, ki je podala izjavo, postane zavezanec za plačilo RTV prispevka, razen če je Radioteleviziji Slovenija pred potekom roka odjave ponovno podala izjavo. V kolikor ni navedeno obdobje, za katero se odjavlja sprejemnik, se šteje, da je izjava podana za dobo enega leta.

Odjava sprejemnika za nedoločen čas oziroma trajna odjava je mogoča le v primeru trajne izselitve iz Republike Slovenije, prenehanja obstoja pravne osebe oziroma posameznika, ki opravlja samostojno dejavnost, ter v nekaterih drugih izrednih okoliščinah, ki jih je zavezanec dolžan navesti in k svojim navedbam predložiti dokaze, s katerimi je možno ugotoviti dejstva, navedena v odjavi.

Dejstva, navedena v odjavi, se ugotovijo z dokazi, ki jih predloži zavezanec. V kolikor razloga za odjavo s posrednimi dokazi ni mogoče ugotoviti s stopnjo gotovosti in tudi v vsakem drugem primeru, lahko zavezanec kot dokaz predlaga ogled dejanskega stanja na naslovu, za katerega odjavlja sprejemnike. Ogled opravi pooblaščena oseba Radiotelevizije Slovenija, in sicer v roku treh mesecev od dneva pravilno podane odjave.

Vloga za odjavo RTV prispevka za fizične osebe.
Vloga za odjavo RTV prispevka za pravne osebe in samostojne podjetnike.

Prijavite se na e-novice