Predlogi

Odbojka
Hokej
Tenis

Rezultati iskanja

Zaradi testiranja je dodanih umetnih 2 sekunde delaya.

Okoljska politika in certifikati

 

 

OKOLJSKA IN ENERGETSKA POLITIKA JZ RTV SLOVENIJA

Radiotelevizija Slovenija je javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena, ki opravlja z zakonom določeno javno službo na področju radijske in televizijske dejavnosti.

Za udejanjanje poslanstva izvajamo aktivnosti, ki so tesno povezane tudi z naravnim okoljem. Kot okoljsko in energetsko ozaveščena organizacija aktivno vključujemo okoljske in energetske vidike naših dejavnosti in storitev v vsakodnevno delovanje in nadaljnji razvoj zavoda. Zavedamo se, da imamo kot medijska hiša velik posredni vpliv na celotno družbo Republike Slovenije in širše.

Okoljsko in energetsko politiko izvajamo na naslednji način:

Načrtno spremljamo zakonodajne zahteve na področju okolja in energije na nivoju EU in Slovenije ter jih redno uvajamo v delovne procese. Glede na to, da smo prisotni na številnih tudi okoljsko in energetsko občutljivih lokacijah po vsej Sloveniji spremljamo tudi okoljske in energetske zahteve na lokalni ravni in jih v sodelovanju z drugimi vpletenimi subjekti odgovorno rešujemo.

RTV Slovenija preventivno deluje na dveh ravneh. Udejanjanje poslanstva izvajamo z načrtnim oblikovanjem izobraževalnih vsebin. Z vključevanjem aktualnih okoljskih in energetskih vsebin ozaveščamo in širimo znanje najširšim krogom družbe.

Druga raven je operativna raven, kjer je skrb za okoljsko, energetsko in materialno učinkovitost vgrajena v vse operativne, nabavne, razvojne in investicijske procese.

Razvijamo sistem nenehnega izboljševanja na področju ravnanja z okoljem in energijo. Okoljske in energetske vidike spremljamo, analiziramo ter primerjamo z dobrimi praksami ter razpoložljivimi metodami in tehnologijami. Pri tem si postavljamo vse višje cilje prvenstveno na področju racionalne rabe energije, racionalne rabe materialov in drugih virov ter zmanjševanja elektromagnetnih sevanj.

S pravim pristopom, komunikacijo in motiviranjem spodbujamo in vključujemo vse zaposlene, zunanje sodelavce in druge zainteresirane subjekte. Vodstvo se zaveda močnega vpliva na zaposlene, zato s svojim zgledom predstavlja magnet in gonilno moč celotnega dogajanja. Naša načela, vrednote in rezultate objavljamo na naših informacijskih portalih. Smo dovzetni za vse informacije in pobude javnosti ter jih v okviru naših zmožnosti vključujemo v delovne procese. Okoljske in energetske vsebine se prepletajo z področji varnosti in zdravja pri delu in drugimi elementi preventivnega delovanja. S celovitim pristopom naštetih preventivnih vsebin gradimo naš pristop na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja.

 

Ljubljana, 23.09.2016

v.d. generalnega direktorja

Marko Filli 

 

Okoljski certifikat ISO 14001

Energijski certifikat ISO 50001


Predloge za izboljšanje, vprašanja, pobude nam lahko pošljete na e-naslov skrbimzaokolje@rtvslo.si.