Predlogi

Odbojka
Hokej
Tenis

Rezultati iskanja

Zaradi testiranja je dodanih umetnih 2 sekunde delaya.

Koda (s tolmačem)

Primer smrti zavezanca za plačilo RTV prispevka

V primeru smrti zavezanca za plačilo RTV prispevka 6. člen Pravilnika o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov ter o načinu plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija (Ur.l. 75/04) določa, da se obveznost v primeru smrti zavezanca za plačilo RTV prispevka prenese na njegove dediče. Dediči morajo sprejemnike prijaviti v roku 30 dni. Če je dedič že zavezanec in izpolnjuje pogoje za uveljavitev pavšala je dolžan v roku 15 dni o tem obvestiti RTV Slovenija - Službo za obračun RTV prispevka. (obrazec)

V kolikor po pokojnem v stanovanju ni RTV sprejemnikov pa morajo dediči izpolniti in poslati ustrezno izjavo ter predložiti fotokopijo izpiska iz matične knjige umrlih. (obrazec)