Predlogi

Odbojka
Hokej
Tenis

Rezultati iskanja

Zaradi testiranja je dodanih umetnih 2 sekunde delaya.

Služba za arhiviranje in dokumentacijo Televizije Slovenija

Dokumentacija Televizije Slovenija je bila ustanovljena 1958. Tako je z začetkom oddajanja televizijskega programa začela delovati služba, ki ureja in skrbi za dokumentarno in arhivsko gradivo. To nastaja v okviru programskih snovanj Televizije Slovenija in obsega zbirke fotografij, filmskih posnetkov, posnetkov na magnetoskopskih trakovih in videokasetah pa tudi tekstovno gradivo o televizijskih oddajah.

Vrsta in količina slikovnega gradiva

Film - Video 1
Najstarejši nosilec slike, ki ga hrani arhiv TV Slovenije, je film. Filmski fond obsega 20,000.000 m pretežno 16 mm filma, manjšo količino 35 mm filma in filme najnovejšega formata super 16. Teh 20,000.000 m filma (barvnega je 36 % , 64 % pa črno-belega) pomeni približno 1, 600,000 minut televizijskega programa. To so oddaje lastne produkcije, lastne filmske ( Dnevniki, Obzorniki in drugo) in tuje agencijske novice.

Fotografije
Prav tako od začetka delovanja TVS nastaja obsežna zbirka fotografskega gradiva in sicer skupaj 410.820 posnetkov. Od teh je 328.320 negativov formata Leica, 75 000 formata 6x6 in približno 7 500 fotografij. Za vse negative so izdelane kontaktne kopije.

Magnetoskopski trakovi - Video 2
Skupno število vseh magnetoskopskih trakov, na katerih so posnete oddaje TV Slovenija, je 18 000. Najstarejše gradivo je posneto na dvopalčnih magnetoskopskih trakovih in je nastalo leta 1965. Teh trakov je 8 000 in so presneti na kasete betacam SP z oglednimi kopijami na kasetah VHS. Sledi jim 10 000 enopalčnih trakov.

Videokasete - Video 3
V 80-ih letih smo začeli arhivirati gradivo na videokasetah. Tako so se najprej pojavile kasete U-matic, ki pa jih je precej hitro zamenjal format betacam. Obsežen fond arhivskih in dokumentarnih posnetkov je na 93.000 videokasetah. Najnovejša produkcija se hrani v digitalnem formatu ( digitalna beta in IMX).

Pisno gradivo
Oddaje lastne produkcije TVS so arhivirane skupaj s pisnim gradivom o oddajah. Arhiviranih je 142.000 pisnih enot, ki vsebujejo sinopsis, scenarij, snemalno knjigo ali kakšno drugo obliko pisnega gradiva o oddajah. Televizijski medij spremlja in slikovno zapisuje domača in tuja dogajanja iz vseh področij človekovega delovanja. Vse to se zrcali tudi v arhivskem in dokumentarnem gradivu, ki ga hrani in strokovno ureja arhiv slovenske nacionalne televizije . Podatki o gradivu so računalniško obdelani ter hitro in enostavno dostopni programskim delavcem televizije. Zunanji naročniki lahko urejajo svoja naročila po Pravilniku o uporabi arhivskega in dokumentarnega gradiva RTVS.

Služba za arhiviranje in dokumentacijo Televizija Slovenija
1550 Ljubljana
Kolodvorska 2
tel.: + 386 (0)1 475 36 16
elektronska pošta: tvdokumentacija@rtvslo.si

Vsebina video posnetkov

Video 1
Bled, 1963 - posnetki kraja
Portorož, 1963 - posnetki kraja, turisti
Bohinj, 1967 - panorama
Breginj, 1970 - panorama
Rogaška Slatina, 1975 - posnetki zdravilišča
Bled, 1975 - rušenje Park hotela
Ljubljana 1979 – Gradnja Cankarjevega doma

Video 2
Ljubljana, 1965 - Svetovno prvenstvo v namiznem tenisu
Ljubljana, 1967 - operacija na srcu, De Bakey
Prihranjeni funt, 1966 - komedija

Video 3
Ljubljana, 1991 - razglasitev slovenske neodvisnosti
Vojna v Sloveniji, 1991 - Trzin, Brnik
New York, 1992 - sprejem Slovenije v OZN
Ljubljana, 1997 - evropski mesec kulture, koncert zvonov
Ptuj, 1992 - kurenti

S sodelovanjem v projektu EUscreen je Arhiv TV Slovenija omogočil uporabnikom medmrežja preprost dostop do 1000-ih posnetkov, ki jih hrani arhiv. EUscreen je triletni raziskovalni projekt programa eContentplus Evropske komisije, katerega namen je digitalizacija kulturne dediščine, ki jo hranijo izvajalci javne službe na področju varstva arhivskega gradiva, in zagotavljanje dostopnosti do teh vsebin na medmrežju.

 

Na tej povezavi, si lahko ogledate, kako je nastala nova država:

Povezava 1
Povezava 2

Začetek vojne za neodvisnost:
Povezava 1
Povezava 2

Konec vojne in umik enot zvezne armade iz Slovenije:
Povezava 1
Povezava 2

Praznovanje praznika dela leta 1964

Jurjevanje v Beli krajini

Pozdrav papeža: »Papež ma vas rad«

Praznovanje ob uspehu osamosvojitvenega plebiscita

Prijazne besede pesnika Toneta Pavčka ob mednarodnem priznanju Republike Slovenije

Začetki naše televizije

Dan med ribiči na Sori poleti 1970

Cepljenje proti otroški paralizi in cepljenje proti črnim kozam
Povezava 1
Povezava 2

Šolske ure in šolski zvonec v času šolanja vaših dedkov in babic

Kako smo se v Sloveniji začeli zavedati pomena čistega in zdravega okolja

Kako so plavčki dobili ime

Kako nastanejo kraški pojavi

Kako zaigrati melodijo na najstarejše glasbilo na svetu

Ali kdo nosi težjo šolsko torbo