Predlogi

Odbojka
Hokej
Tenis

Rezultati iskanja

Zaradi testiranja je dodanih umetnih 2 sekunde delaya.

Sprememba naslova oziroma sedeža

Vsako spremembo naslova oziroma sedeža mora zavezanec sporočiti RTV Slovenija najpozneje v petnajstih dneh po spremembi (8. člen Pravilnika o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov ter o načinu plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija (Ur.l. RS št. 75/04)). Spremembo je treba sporočiti pisno, po faksu ali po elektronski pošti na naš naslov. Prijava spremembe mora vsebovati sklicno številko zavezanca, stari in novi naslov ter mora biti podpisana.
Sprememba naslova ali prodaja stanovanja nista vzrok za odjavo RTV prispevka.


Obrazci za prijavo spremembe podatkov.