Predlogi

Odbojka
Hokej
Tenis

Rezultati iskanja

Zaradi testiranja je dodanih umetnih 2 sekunde delaya.

Večer s prekmurskimi književniki

Uvod


Osnovna naloga organizacijske enote (OE) Oddajniki in zveze RTV Slovenija je oddajanje nacionalnih, regionalnih, manjšinskih, lokalnih in komercialnih radijskih in televizijskih programov v Republiki Sloveniji.

V ta namen je bilo skozi desetletja zgrajenih več oddajnih mrež povezanih z mikrovalovnimi zvezami za distribucijo in kontribucijo programov od radijskih in TV studijev oz. med njimi. Zgodovino dejavnosti štejemo od postavitve srednjevalovnega oddajnika v Domžalah leta 1928, kjer je ing. Marij Osana zgradil "Radio oddajno postajo Ljubljana", čeprav je poskusno, z doma izdelanim oddajnikom, pričel oddajati že leta 1924.

Obsežna infrastruktura oddajnikov in pretvornikov dovoljuje, da se prostorske kapacitete oddajajo v uporabo tudi drugim službam, ki imajo svoje zveze (operaterji mobilnih omrežij, Elektrogospodarstvo, Petrol, MORS, MNZ, Cestna podjetja, ...) in seveda drugim udeležencem v radiodifuznem spektru.

Za uspešno delovanje in solidno vzdrževanje tehnologije skrbi razvejana organizacija delovnih skupin. Skupina za razvoj pripravlja poleg osnovnih nalog, frekvenčnega planiranja, projektiranja tehnologije tudi projekte za zunanje uporabnike in sodeluje v več mednarodnih organizacijah, ki se ukvarjajo s problematiko osnovne dejavnosti OE in seveda pripravljajo pogoje za uvajanje novih tehnologij, kot n. pr. RDS, DAB, DVB.

Za pokrivanje zamejstva in Slovencev drugod po Evropi z radijskim programom uspešno služijo SV oddajniki v Domžalah, Belem križu in Nemčavcih.

Od novembra 1997 RTV Slovenija omogoča tudi sprejem programov preko satelita in interneta.

V celoti so oddajne točke zgrajene na 208 lokacijah, ki so naštete v posameznih mrežah oddajnikov in pretvornikov.