Indija je na tretjem mestu po številu muslimanov. Foto: EPA
Indija je na tretjem mestu po številu muslimanov. Foto: EPA
Indonezija
Indonezija je najštevilčnejša muslimanska država na svetu. Foto: EPA
Kosovo

Obsežna raziskava, ki jo je izvedel ameriški raziskovalni center Pew in je tri leta potekala v več kot 200 državah po svetu, je pokazala, da je med 6,8 milijarde prebivalci 23 odstotkov muslimanov. Kar več kot 60 odstotkov vseh muslimanov živi v Aziji. Na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki jih je okoli 20 odstotkov.

Države na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki imajo najvišji odstotek muslimanov od vseh držav, kjer pripadaniki islamske vere predstavljajo večino prebivalstva. Več kot polovica od 20 držav na tem območju ima namreč 95-odstotno muslimansko prebivalstvo.

Po drugi strani več kot 300 milijonov muslimanov ali petina svetovne muslimanske populacije živi v državah, kjer islam ni večinska vera. A te muslimanske manjšine so pogosto kar velike, kot je na primer v Indiji, ki ima sicer tretjo največjo muslimansko populacijo na svetu, a tam predstavlja le 13 odstotkov prebivalstva.

Zanimivi so tudi podatki, da ima Nemčija več muslimanov kot Libanon, Kitajska več kot Sirija in Rusija več kot Jordanija ter Libija skupaj.

Evropa je dom za 38 milijonov muslimanov, kar je okoli pet odstotkov evropskega prebivalstva, medtem ko evropski muslimani predstavljajo več kot dva odstotka svetovne muslimanske populacije. V obeh, Južni in Severni Ameriki živi okoli 4,6 milijona muslimanov, od tega več kot polovica v ZDA, kjer pa predstavljajo le 0,8 odstotka prebivalstva.

Več muslimanov, kot so pričakovali
Med muslimani je med 10 ter 13 odstotki pripadnikov šiitske veje in med 87 ter 90 odstotki pripadnikov sunitske veje. Večina šiitov živi samo v štirih državah - Iran, Pakistan, Indija in Irak.

"Ta celotna ideja, da so muslimani Arabci in Arabci muslimani, je s to raziskavo izginila," meni sodelavec pri raziskavi in profesor na univerzi v Princetonu Amaney Jamal, medtem ko je njegov kolega Brian Grim dejal, da jih je število muslimanov presenetilo, saj so menili, da jih je manj.

Najtemeljitejša raziskava
Omenjena raziskava je najbolj natančna, dodelana in obsežna doslej, saj se je pri prejšnjih študijah število muslimanov gibalo med milijardo in 1,8 milijarde, nejasno pa je bilo tudi pridobivanje podatkov in potem njihova analiza.

Poročilo centra Pew se nanaša na dostopne podatke iz 232 držav in z drugih političnih ozemelj, pri njegovem sestavljanju pa je pomagalo skoraj 50 demografov in družboslovcev, ki so analizirali okoli 1.500 virov, med drugim popise prebivalstva, demografske študije in splošne raziskave prebivalstva.

Islam je po številu pripadnikov druga največja vera za krščanstvom, ki ima po vsem svetu med 2,1 in 2,2 milijarde vernikov, natančnejši podatki pa bodo verjetno znani čez nekaj let, saj Pew za prihodnje leto načrtuje začetek podobne raziskave o kristjanih.