Zalka Kelih-Olip. Foto: Krščanska kulturna zveza (kkz.at)
Zalka Kelih-Olip. Foto: Krščanska kulturna zveza (kkz.at)

Po 35 letih zasnova ni izpuhtela

Razvoj komunikacijskih tehnologij in prodor socialnih medijev na vsa področja življenja danes omogočata, da se ljudje sporazumevajo bolj ali manj v realnem času dogajanja. Prednosti takšnega razvoja prenašajo v vsakodnevno življenje tudi ljudje, ki se zavzemajo za kulturno izmenjavo preko meja. Ker pa so ravni dojemanja sporočil različne, novi mediji pač ne nadomeščajo osebnih povezav.

S tega vidika je tudi 35 let po začetku poglavitna misel, zaradi katere je Krščanska kulturna zveza (KKZ) leta 1983 začela s partnerskimi organizacijami na Primorskem, Zvezo slovenske katoliške prosvete Gorica in Slovensko prosveto Trst, prirejati do danes trajajoče Koroške kulturne dneve na Primorskem oziroma „Primorske dneve na Koroškem“. Po 35 letih takšna vsebinska zasnova ni izpuhtela, temveč je živa posoda z vsebino.

Glasbene šole odpirajo festival

Zalka Kelih-Olip, tajnica Krščanske kulturne zveze, za primer navaja gledališko skupino Katoliškega prosvetnega društva „Planina“ iz Sel in gledališko skupino iz Štandreža, ki sodelujeta bolj ali manj od začetka. 18. Koroški kulturni dnevi na Primorskem se bodo začeli v petek v Gorici s srečanjem Glasbenih šol. Soprireditelj je Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel, spored bodo sooblikovali tudi učenci Slovenske glasbene šole dežele Koroške.

Skupno 12 prireditev

Kakor je v svojem sporočilu poudarila Zalka Kelih-Olip, bodo s skupno 12 prireditvami Slovencem v Kanalski dolini, na Goriškem in Tržaškem posredovali prerez kulturne dejavnosti na Koroškem. Na sporedu bodo še razstava del Izidorja Sterna, predstavitev publikacij, recital „Krst pri Savici“, lutkovne predstave, gledališka predstava in srečanje mladinskih zborov.

Spored je izjemno pester, iz Koroške se bo na Primorskem predstavilo nad 50 kulturnih ustvarjalcev, ki bodo nastopali kot glasbeniki, pevci, gledališki in lutkovni igralci ter umetniki, predstavili pa bomo tudi najnovejše publikacije.