Slovenska skupnost - SSK. Foto: Primorski dnevnik
Slovenska skupnost - SSK. Foto: Primorski dnevnik

TRST - Slovenska skupnost se bo na evropskih volitvah, ki bodo maja prihodnjega leta, znova povezala z Južnotirolsko ljudsko stranko (SVP). Temelje za volilno zavezništvo bo slovenska stranka položila na bližnjem sestanku z Južnimi Tirolci, potem ko je SSk v tem mandatu evropskega parlamenta zelo dobro sodelovala z evroposlancem SVP Herbertom Dorfmannom. Potrebo po sodelovanju s SVP je SSk izrazila tudi slovenski senatorki Tatjani Rojc, s katero se je strankino vodstvo sestalo, da bi ji čestitalo za izvolitev, ter jih zagotovilo polno podporo in sodelovanje pri oblikovanju in zagovarjanju vseh političnih pobud v korist slovenske narodne skupnosti v Italiji. V tem smislu je vodstvo SSk, kot piše v strankinem sporočilu, senatorki predlagalo tudi skupno srečanje s parlamentarno ekipo SVP v Rimu, s katero SSk zgodovinsko goji tesne odnose. »Politična občutljivost parlamentarcev, ki so izraz močne in popolnoma suverene narodne skupnosti, je nepogrešljiva pri utrjevanju in razvoju pravic Slovencev v Italiji,« je prepričan deželni tajnik SSk Gabrovec.

Deželno tajništvo stranke Slovenska skupnost je na svoji zadnji seji podrobno obravnavalo politično sliko na krajevni, vsedržavni in čezmejni ravni. V Sloveniji je po več mesecih dogovarjanj nastala nova vlada Marjana Šarca, s katero hoče imeti SSk redne in tvorne odnose. Tajnik Gabrovec je vodstvu stranke poročal o stanju na deželi in napovedal, da bo že v kratkem prišlo do uradnega soočenja med slovensko stranko in deželno vlado Massimiliana Fedrige. »Na mizi je kar nekaj vročih tem, ki gredo od reforme krajevnih uprav do sprememb volilne zakonodaje,« piše v sporočilu.
Glede javnih uprav bo SSk, kot vedno doslej, zagovarjala načelo, da morajo biti dvojezičnim občinam priznana odstopanja tudi na področju medobčinskega povezovanja, zaposlovanja osebja in sodelavcev ter organizacije javnih storitev. Volilna zakonodaja mora po oceni SSk tako na deželni kot na državni ravni upoštevati osnovno pravico vsake zaščitene narodno-jezikovne skupnosti, da sama in svobodno izvoli svoje samostojne zastopnike v vseh zakonodajnih telesih.

Prihodnjo pomlad bodo politično zaznamovale upravne volitve v številnih občinah, ki so za Slovence izredno pomembne. Stranka SSk je na pokrajinskih ravneh že začela z nizom posvetovanj s posameznimi območji. »Prizadevamo si, da se prav v vsaki občini oblikujejo široke politično-upravne koalicije, ki naj omogočijo angažiranje tudi strankarsko neopredeljenih segmentov družbe. Cilj vseh nas je, da naše občine upravljajo kompetentni domačini, ki najbolje čutijo potrebo lastnega prostora.« Prvo oceno stanja v posameznih občinah sta na seji deželnega tajništva SSk podala strankina pokrajinska tajnika Julijan Čavdek in Marko Pisani, ki bosta v dogovoru s posameznimi strankinimi sekcijami tudi razvila prvi krog srečanj in pogovorov na krajevni ravni.

Več novic na www.primorski.eu