Stičišče aktualnih informacij o življenju in delovanju pripadnikov slovenskih manjšin v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in na Hrvaškem.

Kotiček za jeziček

Za pravilno izgovorjavo je tu

Govorni pomočnik

Ureja ga Alenka Kovačič, Radio Slovenija.

V rubriki Kotiček za jeziček študenti koprske slovenistike Fakultete za humanistične študije odgovarjajo na vprašanja o pravilni rabi slovenskega jezika. Rubriko vedno začnemo s primerom napačne rabe, po teoretični razlagi pa oddajo zaključimo s ponazoritvijo slovnično ustreznega primera.

Koordinatorica rubrike je Vladka Tucović in Jana Volk / Slovenistika Koper

Več na Radio Koper


Z otroki, z otroci


Izgovor predlogov


S Sašom, s Sašem


Pleonazem


Privoščljiv, nevoščljiv


Oči, očesa


Bolna, bolana


INŠTITUT, INSTITUT


OSVOJITI, USVOJITI


OB PONEDELJKIH, V PONEDELJEK


TEKOM DNEVA, ČEZ DAN


ODRINITI STRAN, PASTI DOL


OPRETI, UPRETI


ZVONENJE, ZVONJENJE


VEJICA PRED KAKO


MALI ALI MAJHEN


IN, TER


JAZ NITI


STOPINJE CELZIJA


CEL IN VES


Vejica pred okrajšavami


KOTIČEK ZA JEZIČEK - VODEN, VODENI, VODNI - 28.5.2018


JUŽNA AMERIKA , JUŽNA SLOVENIJA


Vejica pred veznikom oziroma


Vejica ob besedi zaradi


Čudi me, čudim se


101 človek


Vejica pri datumu


Enakopisnice


Božič, Petelin in Jelen


Pljuje, pluje in kljub, klub


V okvirju, v okviru


Hudomušen


Ime in priimek


Vztrajati pri čem, vztrajati na čem


Strmeti, stremeti


Vejica pred ali


Med leti, med letoma


Delaven, delovni


Gospa doktor Novak, gospa doktorica Novak


MAŠILA


ŠMINKA ALI RDEČILO ZA USTNICE


DIVJAD, DIVJAČINA


Jagned, srž, vodja ...


Sklanjanje Žiri


VZ v večbesednih kraj. in stv. imenih


Zamenjani pomeni besed 2


Zamenjani pomeni besed 1


Zamenjani pomeni besed 1


Daljen, daven