Vir: www.braslovce.si Foto:
Vir: www.braslovce.si Foto:

Letos poleti, od meseca julija naprej, lahko domači in tuji turisti koristijo storitve tudi v občini Braslovče. Gre za že 9 slovensko občino, ki je za informiranje turistov izbrala omenjeno rešitev. Mobilni turistični vodnik mTURIST je storitev, ki se je že izkazala kot primer dobre prakse v ostalih, s to rešitvijo podprtih občinah, in ki turistom omogoča pridobivanje informacij o turističnih znamenitostih z enostavno uporabo mobilnega telefona, ki ga imajo vedno pri roki. Mobilni turistični vodnik mTURIST je del projekta mTURIST, katerega glavni cilj je izboljšati turistično ponudbo na področju lokalnega turizma in dvigniti prepoznavnost turističnih znamenitosti v državi ter s povratnimi informacijami zagotoviti osnove za nadaljnje načrtovano delo na področju obstoječih znamenitosti. Več o samem projektu mTURIST si lahko preberete na spletnem naslovu: www.mTURIST.si.
Poleg informativne podpore na samem mestu znamenitosti je turistom preko prvega multimedijskega turističnega portala v Sloveniji dana možnost, da vse vključene znamenitosti posamezne občine spremljajo tudi v multimedijski obliki, za pomoč pri iskanju uporabljajo interaktivni zemljevid ter se vključujejo v razna spletna socialna omrežja, kjer si na sodoben način zagotovijo dostop do zanimivih informacij s področja lokalnega turizma.
Ekipa mTURIST
marketing@mTURIST.si

Novico je napisal uporabnik mTURIST.