Povečanje gre na račun tujih gostov, medtem ko je obisk domačih gostov ostal na ravni leta 2017. Foto: BoBo
Povečanje gre na račun tujih gostov, medtem ko je obisk domačih gostov ostal na ravni leta 2017. Foto: BoBo

Kot je danes objavil državni statistični urad, je bilo prihodov turistov 5,933 milijona, njihovih prenočitev pa skoraj 15,695 milijona.

Tuji turisti so ustvarili 4,425 milijona prihodov, kar je 11 odstotkov več kot predlani, in 11,176 milijona prenočitev, kar je 15 odstotkov več kot predlani.

"To pomeni, da je bilo vsak dan v letu 2018 v povprečju 4.084 več prenočitev tujih turistov kot v letu 2017," so izračunali statistiki.

Obisk domačih turistov je ostal na približno enaki ravni kot predlani: njihovih prihodov je bilo 1,508 milijona, njihovih prenočitev pa 4,519 milijona.

Delež prenočitev tujih turistov se od leta 2010 stalno povečuje: v letu 2010 so tuji turisti ustvarili 56 odstotkov vseh turističnih prenočitev, v letu 2015 64 odstotkov, v letu 2017 68 odstotkov in v letu 2018 71 odstotkov.

Ključni trgi, od koder so prihajali turisti, ki so lani ustvarili največ prenočitev tujih turistov, so bili Nemčija in Italija (po 12 odstotkov vseh prenočitev), Avstrija (devet odstotkov) ter Nizozemska in Hrvaška (po pet odstotkov). Najbolj je poraslo število prenočitev gostov iz Nizozemske (+22 odstotkov), Nemčije (+17 odstotkov) in Hrvaške (+16 odstotkov).
Med turisti iz neevropskih držav so bili najštevilnejši turisti iz ZDA, ki so ustvarili tri odstotke vseh prenočitev tujih turistov, njihovih prenočitev je bilo 24 odstotkov več kot predlani. Sledili so turisti iz Azije in Izraela.

V gorskih občinah je bilo 1,77 milijona prihodov (11,4 odstotka več) in 4,49 milijona prenočitev (14 odstotkov več) vseh turistov. V teh občinah je bilo skoraj tretjina vseh prenočitev tujih turistov.

V zdraviliških občinah je bilo 1,01 milijona prihodov (en odstotek več) in 3,49 milijona prenočitev (enako kot predlani), ustvarjenih je bilo 39 odstotkov vseh prenočitev domačih gostov.

V obmorskih občinah je bilo nekaj več kot 929.000 prihodov (šest odstotkov več) in 3,01 milijona prenočitev (6,9 odstotka več), v občini Ljubljana pa 1,02 milijona prihodov (9,1 odstotka več) in 2,18 milijona prenočitev (22,3 odstotka več).

Gledano po posameznih občinah je bilo največ prenočitev v Ljubljani, Piranu in na Bledu ter v Kranjski Gori, Brežicah, Bohinju in Moravskih Toplicah.

Turisti so največkrat prenočili v hotelih, v teh obratih je bilo ustvarjenih 53 odstotkov vseh turističnih prenočitev. Vsak turist je v omenjenih obratih prenočil povprečno 2,6-krat, kar je enako povprečni dobi bivanja turistov v vseh nastanitvenih obratih v letu 2018 v Sloveniji. Najdlje so se turisti zadržali v zdraviliških občinah, kjer so v povprečju prenočili 3,5-krat.
Statistični urad, ki je za prihode in prenočitve turistov začel uporabljati podatke iz novega registra nastanitvenih obratov in iz sistema za elektronsko sporočanje podatkov v turizmu eTurizem, je sporočil, da je večino podatkov za obdobje 2010–2017 preračunal tako, da so zdaj primerljivi z mesečnimi in letnimi podatki za leto 2018. Preračunati pa namerava tudi podatke, ki trenutno še niso objavljeni, zato postopki preračunavanja še niso popolnoma končani, so sporočili.

Na Slovenski turistični organizaciji (STO) so ob tem zapisali, da jih veselijo zelo dobri statistični rezultati za lansko leto, saj je to že peto zaporedno rekordno leto v slovenskem turizmu. "Podaljšuje se povprečna doba bivanja gostov, še posebej pa veseli rast vrednosti izvoza potovanj, ki je lani znašala 2,7 milijarde evrov," so navedli. Slovenski turizem je po njihovih besedah z inovativnimi in intenzivnimi kampanjami ter z jasnim sporočilom o trajnostni zavezi in usmeritvi v oblikovanje kakovostnih edinstvenih doživetij deležen izredne pozornosti svetovne medijske, strokovne in splošne javnosti.