Občine so tekmovale na naslednjih področjih: odpadki, vode, energetika, komuniciranje in ozaveščanje, trajnostni promet in drugo. Foto: BoBo
Občine so tekmovale na naslednjih področjih: odpadki, vode, energetika, komuniciranje in ozaveščanje, trajnostni promet in drugo. Foto: BoBo
Vrhnika
Občina Vrhnika je edina, ki je na natečaju prejela priznanje v obeh kategorijah. Foto: BoBo

Letos se je za naslov najbolj zelena občine potegovalo 28 slovenskih občin, od tega štiri mestne, 14 občin v razredu nad 5.000 prebivalcev in deset občin v razredu do 5.000 prebivalcev.

Zmagovalce so razglasili v ljubljanski mestni hiši. Ključni namen natečaja pa je po besedah organizatorjev ozaveščanje in prikaz primerov dobrih praks trajnostno usmerjenih občin.

O zmagovalcih je odločala strokovna komisija v sestavi: dr. Franc Lobnik (predsednik Sveta RS za varstvo okolja RS kot predsednik komisije), mag. Katja Buda (Ministrstvo za okolje in prostor), Saša Kek (Skupnost občin Slovenije), Mateja Eržen (Združenje občin Slovenije), Jože Volfand in dr. Darja Majkovič (oba Fit media).

Aleš Čerin, podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Mestne občine Ljubljana, je ob prevzemu priznanja izrazil veselje, da je slovenska prestolnica za svoje številne trajnostne projekte prejela laskavi naslov najbolj zelena občine in dodal, da Ljubljana kandidira tudi za zeleno prestolnico Evrope.

Kot najbolj zelena občina, v kateri živi več kot 5.000 ljudi, je bila izbrana Vrhnika, v kategoriji do 5.000 prebivalcev pa je slavila Dobrna. Občine so med seboj tekmovale na naslednjih področjih: odpadki, vode, energetika, komuniciranje in ozaveščanje, trajnostni promet ter drugo.

Odpadki so vseslovenska težava
Franc Lobnik
je takole razložil odločitev, zakaj so posebno pozornost namenili ravno ravnanju z odpadki: "V letu 2011 smo se tako odločili posvetiti posebno pozornost ravnanju z odpadki. Ne samo zato, ker je to ena izmed trenutno perečih in javno močno izpostavljenih tematik in vedno novih okoljskih ciljev, ampak tudi zato, ker smo na podlagi lanskoletnih rezultatov Najbolj zelene občine identificirali ravno področje odpadkov kot vseslovensko pomanjkljivost. Občine so poročale o visokih količinah povzročenih komunalnih odpadkov na prebivalca, med 350 in 400 kg. Veseli nas, da smo letos v okviru natečaja odkrili nekaj zglednih občin na tem področju."

Tako so v posebni kategoriji nagradili tudi občine, v katerih najodgovorneje ravnajo z odpadki. Zmagovalka med mestnimi občinami je občina Velenje, v kategoriji nad 5.000 prebivalcev je zmagala Vrhnika, prva med občinami, v katerih živi manj kot 5.000 prebivalcev, pa je Borovnica.

Občina Vrhnika je edina, ki je na natečaju prejela priznanje v obeh kategorijah. Župan Stojan Jakin je prepričan, da je to posledica večletnega dobrega dela, in posebej izpostavil strokovnost in angažiranost tamkajšnjega komunalnega podjetja.