Turizem je v Sloveniji pomembna gospodarska dejavnost s številnimi multiplikativnimi učinki in visokim potencialom razvoja in rasti. V BDP prispeva kar 12,8-odstotni delež, v lanskem letu je predstavljal 37,6 % izvoza storitev in 7,5 % skupnega izvoza. V primerjavi z evropskim in svetovnim povprečjem sta v Sloveniji tako delež izvoza turizma v celotnem izvozu kot skupnih učinkov turizma v BDP-ju mnogo višja, visok je tudi delež zaposlenih v tej panogi. Lansko leto je postreglo z rekordom: prenočitve so prvič od samostojnosti naše države presegle mejo 10 milijonov, prilivi iz izvoza potovanj pa 2,2 milijarde evrov. Foto: BoBo
Turizem je v Sloveniji pomembna gospodarska dejavnost s številnimi multiplikativnimi učinki in visokim potencialom razvoja in rasti. V BDP prispeva kar 12,8-odstotni delež, v lanskem letu je predstavljal 37,6 % izvoza storitev in 7,5 % skupnega izvoza. V primerjavi z evropskim in svetovnim povprečjem sta v Sloveniji tako delež izvoza turizma v celotnem izvozu kot skupnih učinkov turizma v BDP-ju mnogo višja, visok je tudi delež zaposlenih v tej panogi. Lansko leto je postreglo z rekordom: prenočitve so prvič od samostojnosti naše države presegle mejo 10 milijonov, prilivi iz izvoza potovanj pa 2,2 milijarde evrov. Foto: BoBo

Pred nami so nove naloge predvsem v smeri izboljšanja poslovnega okolja za delovanje slovenskega turističnega gospodarstva, kar je naša osnovna naloga. Le tako bomo lahko dosegli cilj, ki smo si ga zastavili: povečanje prilivov iz tujskega turizma na tri milijarde evrov letno.

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
Postojnska jama
Skupna zelena nit različnih ciljev je povečanje prepoznavnosti Slovenije kot zelene, aktivne, zdrave in varne butične destinacije, od turizma pa doseči tri milijarde evrov prilivov letno, kar pomeni vsaj šestodstotno letno rast. Foto: BoBo

Trdno verjamem, da je temelj slovenskega turizma v povezovanju in sodelovanju. Menim, da je bil na tem področju narejen precejšen korak naprej. Pod isto streho sta nas še trdneje umestili usmerjenost v trajnostni turizem in znamka Slovenje I FEEL SLOVENIA, ki jo prav slovenski turizem nosi najponosneje.

Eva Štravs Podlogar, generalna direktorica Direktorata za turizem in internacionalizacijo

"Pred 25 leti je bil ugled Slovenije kot varne turistične destinacije zelo omajan, posledično je bil upad mednarodnega turizma tako velik, da smo do povrnitve na nekdanje rezultate potrebovali skoraj dve desetletji," je izpostavil minister v izjavi, ki so jo posredovali iz Slovenske turistične organizacije (STO).

Poleg tega smo imeli pred seboj številne izzive, kot so prestrukturiranje turističnega gospodarstva, lastninjenje hotelskega sektorja, obnova nastanitvenih zmogljivosti, vzpostavitev novih organizatorjev potovanj in turističnih agencij ter popolna odprtost do tujih trgov. "Ker takrat nismo bili dovolj privlačni za tuje vlagatelje, smo vire financiranja zagotavljali sami s pomočjo evropskih sredstev," je spomnil Počivalšek.

Od leta 2004 je tako slovensko turistično gospodarstvo pospešeno vlagalo v nastanitvene zmogljivosti. Do konca lanskega leta je gospodarsko ministrstvo sofinanciralo 135 projektov v vrednosti 168 milijonov evrov. Skupna vrednost teh projektov je znašala 657 milijonov evrov. "Zagotovo je to eden ključnih dosežkov v tem obdobju," na preteklih 25 let gleda Počivalšek.

Naslednja pomembna, a ne tako zelo oddaljena prelomnica slovenskega turizma je bila narejena leta 2012, ko so se vsi partnerji zavezali k razvoju trajnostnega turizma, je izpostavil minister. Pomembna dosežka pa sta tudi ponovna osamosvojitev STO-ja in bistveno povečanje sredstev za promocijo Slovenije v tujini.

"Pred nami so nove naloge predvsem v smeri izboljšanja poslovnega okolja za delovanje slovenskega turističnega gospodarstva," je sklenil minister. Le tako bomo po njegovem mnenju lahko dosegli zastavljeni cilj povečanja prilivov iz tujskega turizma na tri milijarde evrov letno.

Zakon o spodbujanju razvoja turizma
Generalna direktorica Direktorata za turizem in internacionalizacijo Eva Štravs Podlogar je dodala, da je temelj slovenskega turizma v povezovanju in sodelovanju: "Menim, da je bil na tem področju narejen precejšen korak naprej. Pod isto streho sta nas še trdneje umestili usmerjenost v trajnostni turizem in znamka Slovenje I Feel Slovenia, ki jo prav slovenski turizem nosi najponosneje."

Podlogarjeva je izpostavila tudi področje zakonodaje, kjer se obetajo pomembne izboljšave. S spremembo zakona o gostinstvu, ki je pred sprejetjem v DZ-ju, bo na primer omogočeno elektronsko poročanje v turizmu, kar bo razbremenilo nastanitvene obrate.

V pripravi je tudi nov zakon o spodbujanju razvoja turizma. Z njim naj bi vzpostavili pogoje za hitrejši razvoj turizma, vključno z novim virom za financiranje delovanje STO-ja na področju trženja in promocije turistične ponudbe Slovenije na tujih trgih. Prihodnje leto pa bo steklo še izvajanje nove strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, ki jo bodo intenzivno pripravljali prihodnjega pol leta.

"Vse spremembe, tako tiste bolj revolucionarne kot tiste manjše, a vseeno pomembne, so v tem obdobju sledile in še sledijo ključnim usmeritvam slovenskega turizma: razvoju turizma in dvigu kakovosti, posledično pa tudi večanju turističnega prometa, predvsem prilivov od njega," je še poudarila Podlogarjeva.

Direktorica STO-ja Maja Pak pa je poudarila, da je bil postaviti Slovenijo na svetovni zemljevid po osamosvojitvi izziv. "S sistematičnim delom na področju trženja, jasnim sporočilom, oblikovanjem zanimivih produktov, usmerjanjem v trajnostni turizem nam je vsem skupaj uspelo," je prepričana.

Ob tem pa je Pakova spomnila na velike spremembe, ki so se v turizmu zgodile v zadnjega četrt stoletja. "Močno se je spremenilo vedenje turistov, priča smo digitalni revoluciji, svet postaja odprt, povezan, dostopen. Hkrati ranljiv tudi na območjih, kjer do zdaj ni bil. Konkurenca za osvajanje src turistov je vse večja," je naštela. To nas danes postavlja pred nove izzive, na katere pa v STO-ju gledajo pozitivno, je zagotovila direktorica z besedami: "... saj kot mi je pred mesecem dni dejal minister za gospodarstvo Združenih arabskih emiratov, 'lahko vam, ko tržite tako čudovito državo'."

Pred nami so nove naloge predvsem v smeri izboljšanja poslovnega okolja za delovanje slovenskega turističnega gospodarstva, kar je naša osnovna naloga. Le tako bomo lahko dosegli cilj, ki smo si ga zastavili: povečanje prilivov iz tujskega turizma na tri milijarde evrov letno.

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

Trdno verjamem, da je temelj slovenskega turizma v povezovanju in sodelovanju. Menim, da je bil na tem področju narejen precejšen korak naprej. Pod isto streho sta nas še trdneje umestili usmerjenost v trajnostni turizem in znamka Slovenje I FEEL SLOVENIA, ki jo prav slovenski turizem nosi najponosneje.

Eva Štravs Podlogar, generalna direktorica Direktorata za turizem in internacionalizacijo