Največ turistov, skoraj petino, pritegne očarljivi Piran. Foto: Radio Koper
Največ turistov, skoraj petino, pritegne očarljivi Piran. Foto: Radio Koper
Središče Ljubljane iz zraka
Ljubljana je druga najbolj zaželena turistična destinacija v Sloveniji. Foto: RTV SLO/ Ergyn Zjeci
Bled
Na tretjem mestu z devetimi odstotki nočitev je Bled. Foto: BoBo

Kot so sporočili z državnega statističnega urada, je bilo prenočitev samo v juniju skoraj 979.000, od teh so jih domači gostje ustvarili 328.000, tuji pa 651.000.

V prvi polovici leta so domači turisti ustvarili 1,7 milijona prenočitev, kar je en odstotek več kot v enakem lanskem obdobju, tuji turisti pa so prispevali 2,6 milijona prenočitev oz. sedem odstotkov več kot lani.

Prihodov turistov je bilo skoraj 1,7 milijona, kar je za šest odstotkov več kot v enakem obdobju prejšnjega leta. Domači prihodi so se povečali za štiri odstotke, tuji pa za osem odstotkov.

Junija so tuji turisti ustvarili več prihodov in prenočitev kot junija lani, prihodov in prenočitev domačih turistov pa je bilo manj. Tuji turisti so ustvarili 275.364 prihodov in 651.193 prenočitev, domači pa 107.349 prihodov in 327.719 prenočitev.

Več prenočitev kot lanskega junija so ustvarili turisti iz Izraela, ZDA in Italije, so pa v Sloveniji manjkrat prenočili turisti iz Združenega kraljestva, Avstrije in Nemčije.

Največ Italijanov, Nemcev in Avstrijcev
Ključni trgi, od koder so prihajali tuji turisti z največ junijskimi prenočitvami, ostajajo Italija in Nemčija (iz vsake po 12 odstotkov turistov), Avstrija (10 odstotkov), Združeno kraljestvo (sedem odstotkov) ter Izrael in Združene države Amerike (iz vsake po štirje odstotki).

Glede na lanski junij se je v šestem mesecu letošnjega leta izrazito povečalo število prenočitev turistov iz Izraela (za 48 odstotkov), iz ZDA (za 38 odstotkov) in iz Italije (za 21 odstotkov). Po drugi strani se je zmanjšalo število prenočitev turistov iz Združenega kraljestva (za en odstotek), iz Avstrije (za 15 odstotkov) in Nemčije (za 17 odstotkov).

Junija je bilo sicer turistom v različnih nastanitvenih objektih v Sloveniji skupaj na voljo skoraj 39.000 razpoložljivih enot s skoraj 108.000 ležišči. Največ v hotelih (38 odstotkov), v kampih (22 odstotkov), v zasebnih sobah, apartmajih in hišah pa jim je bilo na voljo sedem odstotkov ležišč.

Največ prenočitev turistov so imele v juniju zdraviliške občine, in sicer več kot 255.000. Sledile so obmorske občine, kjer je bilo prenočitev skoraj 243.000. V zdraviliških občinah je bilo ustvarjenih za en odstotek več prenočitev turistov kot junija lani, v gorskih ter obmorskih občinah za en odstotek manj. V Ljubljani so junija zaznali tri odstotke manj prenočitev kot v enakem obdobju lani.

Največ prenočitev (16 odstotkov) je bilo ustvarjenih v občini Piran. Sledile so občine Ljubljana (13 odstotkov), Bled (devet odstotkov), Brežice (pet odstotkov) in Kranjska Gora, Izola ter Moravske Toplice (v vsaki po štirje odstotki vseh prenočitev).