Velenjska plaža bo do obiskovalcev še prijaznejša. Foto: BoBo
Velenjska plaža bo do obiskovalcev še prijaznejša. Foto: BoBo

Kljub slabšemu vremenu je Velenjska plaža tudi letos dobro obiskana. Med tednom je obiskovalcev sicer manj, za konec tedna se število poveča. Vsako leto jo obišče okoli 100.000 obiskovalcev iz Slovenije in tujine, velenjska občina pa načrtuje izboljšave.

Velenjska občina si za območje pri jezeru v prihodnosti obeta nekaj novih pridobitev. Svojo podobo dobiva sodoben prireditveni oder, ki je na degradiranem urbanem območju, nastalem kot posledica rudarske dejavnosti. Namen novega odra in prostora je omogočanje rekreativnih, zabaviščnih in kulturnih dejavnosti. Tako bi med drugim lahko izvedli različne sprejeme, delavnice, festivalske in kulturne prireditve ter obiskovalcem zagotovili kakovostno preživljanje prostega časa.

"Seveda imamo tudi kar nekaj drugih načrtov za prihodnje. V teh dneh ob Velenjskem jezeru intenzivno poteka tudi gradnja kolesarskih površin, ki bodo Velenjsko plažo naredile še bolj dostopno obiskovalcem," je še povedala velenjska občina. Vsem gostom plaže namreč želijo omogočiti brezskrbno preživljanje prostih trenutkov.

Monitoring vode izvaja občina

V preteklosti je Velenjsko jezero sicer veljalo za zelo onesnaženo, po zadnjih podatkih Agencije RS za okolje pa je v dobrem kemijskem stanju in zmernem ekološkem potencialu. Preseganje mejnih vrednosti je posledica utrjevanja nasipa med Velenjskim in Družmirskih jezerom s sadro, žlindro in pepelom iz Termoelektrarne Šoštanj.

Monitoring kopalnih voda izvaja občina Velenje. Jezero je tudi po njenih podatkih najbolj obremenjeno z molibdenom in sulfatom, vendar v skladu s strokovnimi mnenji ti vrednosti ne vplivata negativno na kopalce. Po merilih uredbe o nadzoru kakovosti kopalnih vod pa je Velenjsko jezero primerno za kopanje.

Med večje ukrepe za izboljšanje vode sicer občina šteje prenehanje odlaganja elektrofiltrskega pepela iz Teša v jezero.