Z vzpostavitvijo e-kolesarske mreže želijo okrepiti belokranjski turizem. Foto: Jernej Kokol/MMC RTV SLO
Z vzpostavitvijo e-kolesarske mreže želijo okrepiti belokranjski turizem. Foto: Jernej Kokol/MMC RTV SLO
Novo mesto
V Novem mestu bodo izposojevalne postaje sprva uredili na Novem trgu, na Ulici Slavka Gruma in v trgovskem centru BTC v Bršljinu. Foto: BoBo

Na novomeškem mestnem območju bodo sprva uredili pet samodejnih izposojevalnih postaj s petimi kolesi, za vzpostavitev in enoletno vzdrževanje sistema pa bo Mestna občina Novo mesto odštela nekaj manj kot 65 tisoč evrov.

Izposojevalne postaje bodo uredili na Novem trgu, na Ulici Slavka Gruma in v trgovskem središču BTC v Bršljinu. Ostali dve območji bodo določili glede na oddaljenost od drugih postaj, število morebitnih uporabnikov in ustreznost kolesarskih povezav.

Po začetnih izkušnjah z vpeljavo sistema želijo začrtati korake za njegovo nadgradnjo, pri kateri računajo tudi na državno in evropsko denarno podporo.

S kolesi tudi ob Kolpi
Metliško gostinsko-turistično podjetje GTM bo med Starim trgom, Vinico z Drenovcem, Adlešiči in Metliko vzpostavilo e-kolesarsko mrežo, ki jo bodo obiskovalci Bele krajine lahko prevozili z izposojenimi električnimi kolesi. Projekt jih bo stal nekaj manj kot 100 tisoč evrov, zanj pa bodo dobili nekaj manj kot 64 tisoč evrov razvojne denarne podpore.

V okviru projekta bodo kupili električna kolesa vključno s stojali za njihovo parkiranje in opremo, poleg tega pa bodo tudi za prevoz na razdalji 80 kilometrov uredili tri kombinirana polnilna mesta za kolesa in avtomobile na električni pogon.

Projekt obsega tudi predstavitvene dejavnosti v petih lokalnih skupnostih, ureditev kolesarskih in tematskih tur na območju mreže, izdelavo mobilne aplikacije, natis predstavitvenega gradiva in izobraževanje dveh kolesarskih vodnikov.

V podjetju GTM so dodali še, da želijo z okolju prijazno ponudbo okrepiti razvoj belokranjskega turizma, prispevati k ohranjanju narave in k približevanju območne naravne in kulturne dediščine obiskovalcem na drugačen način.