Dokončno uspešnost bodo potrdila šele finančna poročila. Foto: <a href=freedigitalphotos.net">
Dokončno uspešnost bodo potrdila šele finančna poročila. Foto: freedigitalphotos.net

V slovenskih naravnih zdraviliščih se je v preteklem letu število prihodov okrepilo za 2,5 odstotka in se je tako ustavilo pri rekordni številki 700.000, prenočitev pa so našteli kar 2,7 milijona, kar je tri odstotke več kot leto prej.

S Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč so sporočili, da je bilo tujih gostov za 4,7 odstotka več, prav tako je bilo za 4,8 odstotka več nočitev. Lani je bilo več tudi domačih gostov, in sicer za slab odstotek, število prenočitev pa se je povečalo za 1,5 odstotka.

Med tujci največ Avstrijcev in Italijanov
Zaradi hitrejše rasti števila tujih gostov se spreminja tudi razmerje med domačimi in tujimi gosti, ki pa je še vedno za od pet do šest odstotkov v korist domačih gostov in njihovih prenočitev.

Med tujci prevladujejo gostje iz Avstrije in Italije, ki skupno ustvarijo kar 23,5 odstotka vseh prihodov. Sledijo jim gostje iz Hrvaške, Nemčije, Srbije, Nizozemske, Rusije, Izraela in Češke. Največjo rast prenočitev so v lani opazili pri izraelskih gostih.

Večina družb poroča o boljših doseženih iztrženih cenah na razpoložljivo sobo, o boljši zasedenosti sob ter o boljši prodaji programov in vsebin z večjo dodano vrednostjo. V naravnih zdraviliščih tako ugotavljajo, da je za njimi uspešno leto, vseeno pa bodo končen obračun in uspešnost preteklega leta potrdili šele finančni rezultati.

Spodbudni rezultati so po mnenju Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč predvsem plod domiselnega ustvarjanja programov za najširšo paleto ciljnih skupin. Nagovarjajo namreč tako tiste goste, ki v zdravilišča pridejo zaradi zdravljenja, kot tudi vse preostale. V ospredju so v zadnjem času tudi programi za preventivo, sprostitev, zabavo, poslovna srečanja in priprave športnikov.