Zaživel je muzej Krasa. Foto: Radio Koper
Zaživel je muzej Krasa. Foto: Radio Koper
V Postojni odprt Muzej krasa

Poglobljena in razgibana predstavitev krasa je rezultat večletnega zavzetega dela sodelavcev Notranjskega muzeja in Inštituta za raziskovanje krasa. Da so prišli do potrebnih sredstev, so zaslužni na Regionalni razvojni agenciji Zeleni kras. 700.000 evrov jim je namreč - za projekt Muzeji Jadrana bogatijo kulturni turizem - uspelo pridobiti iz Jadranskega čezmejnega projekta IPA.

Mateja Simčič z RRA Zeleni kras pojasnjuje, da cilj projekta ni bila le postavitev: "Muzejske institucije so prevečkrat zapostavljene pri turistični ponudbi, prav zato, ker se pač ne znajo ali ne zmorejo predstavljati na način, ki bi bil privlačen za širšo javnost. No, in to je bil eden glavnih ciljev tega projekta: da so zaposleni v muzejskih institucijah pridobili dodatno bogato znanje na področju interpretacije kulturne dediščine."

Poleg tega naj bi se znali bolje vključiti tudi v lokalno turistično ponudbo. Zanimanje za ogled razstave pa je precejšnje, pojasnjuje sodelavka Notranjskega muzeja Tina Poljšak: "Muzej bo enovito predstavil kras - torej to naše področje od roba Ljubljanice pa do Tržaškega zaliva, torej kras z malo začetnico. V spodnjem nadstropju bodo predstavljeni vsi kraški pojavi, v zgornjem pa kraška jama kot posebnost tega našega področja."

Prav posebno mesto v zbirki pa je našel tudi Predjamski zaklad, ena največjih dragocenosti, ki jih hrani Notranjski muzej in ki so ga odkrili med obnovo gradu pred dobrimi dvajsetimi leti.

V Postojni odprt Muzej krasa