Krajani si kolesa lahko izposodijo za največ 14 dni. Foto: BoBo
Krajani si kolesa lahko izposodijo za največ 14 dni. Foto: BoBo

Kot pravijo predstavniki javnega podjetja Okolje Piran, je odziv občanov dober, saj je 80 odstotkov od skupno 97 koles in treh triciklov za prevažanje manjšega tovora, ki so na voljo, ves čas v izposoji.

Kolesa si lahko izposodijo vsi krajani s stalnim prebivališčem na območju ožjega mestnega jedra Pirana, proces izposoje pa je zelo preprost – potem ko izpolnijo prijavnico na spletni strani Okolja Piran ali v fizični pisarni na glavni avtobusni postaji Piran, jim izdajo fizično uporabniško kartico, imenovano Piranka. Plačilo (pet evrov) za letne stroške uporabniki namenijo za pokritje vodenja računa in za samo izdelavo kartice.

Dober odziv uporabnikov je opazila tudi predstavnica Okolja Piran Sandra Loboda, ki je še enkrat poudarila, kako zelo zadovoljni so z odzivom krajanov, in dodala, da so občasno izposojena tudi vsa kolesa, večino časa pa približno 80 odstotkov.

Uporabnik si kolo lahko izposodi za največ 14 dni, vendar lahko ta čas tudi podaljša, če so takrat na razpolago prosta kolesa. Med izposojo mora kolo hraniti pri sebi doma ali ga zaklenjenega parkirati na eni izmed petih točk Piranko, ki so opremljene s stojali. Med izposojo mora za kolo skrbeti, saj mora v primeru vsake poškodbe, uničenja ali izginotja stroške kriti sam.