Foto:
Foto:

Na izrazito turističnih območjih je v sezoni lahko več obiskovalcev kot stalnih prebivalcev. Odpadki iz turizma pa večinoma sodijo med komunalne odpadke, kar vpliva na celovit sistem ravnanja z njimi, so pojasnili v društvu Ekologi brez meja. Slovenija se pozicionira kot zelena turistična destinacija, a za uspešen razvoj takšne znamke niso dovolj le naravne danosti ali ohranjeno okolje, so še spomnili Ekologi brez meja in poudarili, da je potrebno tudi zavedanje, kako te danosti ohranjamo in zanje skrbimo. V okviru projekta bodo tako pripravili smernice za Zero Waste ponudnike turističnih storitev, kot so hoteli in restavracije, pri čemer bodo poskrbeli za izvedbo dveh pilotnih primerov prenosa smernic v prakso. Pripravili pa bodo tudi splošne smernice za organizatorje dogodkov.

V Italiji s takim projektom zmanjšali količine odpadkov za 95 odstotkov

Hoteli v Italiji, ki so takšne smernice že uvedli, so v dveh letih za 95 odstotkov znižali količine odpadkov, stroške ravnanja z njimi pa za četrtino, medtem ko so obisk povečali za 15 odstotkov, so navedli v društvu. Evropska komisija je decembra 2015 objavila sveženj o krožnem gospodarstvu, saj se Evropa sooča z delovanjem v vedno bolj tveganem okolju, kjer so cene in dobava primarnih surovin in virov zelo nepredvidljive. Zato želi EU zapirati tehnološke in naravne kroge ter zagotoviti učinkovito rabo virov. Obenem lahko tako do leta 2030 ustvari 870.000 novih delovnih mest in zmanjša izpuste ogljikovega dioksida za 415 milijonov ton. Tem prizadevanjem se je pridružila slovenska vlada in lani jeseni sprejela okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo, katerega del so tudi preprečevanje nastajanja ter ponovna uporaba in recikliranje odpadkov.

Foto: BoBo