Predlogi

Ni najdenih zadetkov.


Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Cast Moj RTV Televizija MMC Radio Kazalo

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša:
- na prometno politiko,
- na cestni promet, razen nadzora varnosti cestnega prometa,
- na železniški promet,
- na zračni promet,
- na pomorski promet in plovbo po celinskih vodah,
- na prometno infrastrukturo,
- na žičniške naprave,
- na energetiko, rudarstvo, učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije,
- na varstvo okolja, ohranjanje narave in upravljanje z vodami,
- na jedrsko varnost,
- na podnebne spremembe,
- na ravnanje z odpadki in učinkovito rabo virov,
- na celovito presojo vplivov na okolje,
- na ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi,
- na sistemsko urejanje gospodarskih javnih služb,
- na javne službe varstva okolja, javne službe ohranjanja narave, javne službe urejanja voda,
- na varstvo pred ionizirajočimi sevanji,
- na investicije v okoljsko ter vodno infrastrukturo,
- na sanacijo naravnih in drugih nesreč,
- na urejanje prostora in graditev,
- na stanovanjsko področje,
- na stavbno-zemljiško področje,
- na geodetsko dejavnost in
- na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.

Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Zadnje oddaje

Nazaj
Naprej
Več
Prijavite se na e-novice

Prijavite se na e-novice

Neveljaven email naslov