INVALIDOM PRIJAZNO POKOPALIŠČE torek, 28. oktober 2014

INVALIDOM PRIJAZNO POKOPALIŠČE

Na glavnih mariborski pokopališčih so pred dnevom spomina na mrtve uredili dostopne poti za invalide in gibalno ovirane ljudi. Pogrebno podjetje je na lastno pobudo uredilo glavne vhode, klančine in položilo tlakovce. Ureditev so izpeljali skupaj z mestnim Svetom invalidov, novosti so stale okoli 30 tisoč evrov. V prihodnjih dneh bo pa na Pobrežju in Dobravi na voljo tudi invalidski voziček. (Tatjana Kren)