GOSPODARJENJE Z GOZDOVI sreda, 10. december 2014

GOSPODARJENJE Z GOZDOVI

Mariborski gozdarji so danes v preddverju univerzitetne knjižnice odprli razstavo ob 60- letnici načrtovanja mariborskega gozdnogospodarskega območja. S tem strokovnim delom gozdarji zagotavljajo trajnostni razvoj naših gozdov. Gre za skoraj sto tisoč hektarjev gozdov v Podravju. Z razstavo želijo poudariti dosežke strokovnega dela, razvoj metod in spremembe v tehnologijah načrtovanja. Sicer začetki gozdnega načrtovanja segajo v 18. stoletje, takrat so bili izdelani prvi načrti za naše gozdove. (Tatjana Kren)