RAVNATELJ IN ŽUPAN HKRATI ponedeljek, 22. december 2014

RAVNATELJ IN ŽUPAN HKRATI

V Sloveniji že od leta 2010 Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije v 27. členu prepoveduje, da bi bila ista oseba hkrati župan in ravnatelj v isti občini. Kljub določilu o nezdružljivosti funkcij je županu haloške občine Žetale Antonu Butolenu ves ta čas uspelo opravljati obe funkciji. Kljub temu, da je zakonodajo natačno poznal, je od septembra zavestno znova sedel na oba stolčka. Mestu ravnatelja se je odpovedal šele po vnovični izvolitvi za župana letošnjega oktobra. Butolen bo funkcijo ravnatelja nehal opravljati konec januarja. Med opravljanjem obeh funkcij pa bo mesečno prejema okoli 4 tisoč evrov bruto, kar je za večino prebivalcev Haloz nepredstavljiva vsota. (Gabrijela Milošič)