NA KMETIJI BREZ ELEKTRIČNE ENERGIJE torek, 04. februar 2014

NA KMETIJI BREZ ELEKTRIČNE ENERGIJE

Zadnje dni je bilo brez elektrike tudi več sto kmetij na območju Pohorja, Kozjaka, Slovenskih goric in Haloz. Težave so imeli zlasti živinorejci, ki za molžo krav uporabljajo molzne stroje. V primeru, da krave niso pravočasno pomolzene namreč lahko zbolijo. Veterinarska oskrba je pa zelo draga. Težave so kmetje večidel sami rešili z agregati, kajti bolj oddaljene kmetije bodo morale brez elektrike potrpeti še nekaj dni. (Gabrijela Milošič)