S ČLANARINO DO VEČ KNJIŽNIČNEGA GRADIVA četrtek, 06. februar 2014

S ČLANARINO DO VEČ KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Zaradi nevzdržnih finančnih razmer pa so bili v lanskem letu v Mariborski knjižnici po 20-ih letih prisiljeni znova uvesti članarino. Knjižnica je sicer zaradi tega zabeležila 7-odstotni upad članstva, a zagotovila sredstva za nakup dela prepotrebnega gradiva. Uspeli so kupiti dobrih 37 tisoč enot knjižnega gradiva. Ob strogem varčevanju in obeleževanju 65-letnice obstoja pa še vedno pričakujejo čim hitrejši začetek gradnje nove knjižnice. V letošnjem letu bi radi kupili tudi nov bibliobus, saj je stari že odslužil svojemu namenu. (Matej Korošec)