NA MARIBORSKI PSIHIATRIJI OBTOŽBE IZ OVADBE ZANIKAJO petek, 21. februar 2014

NA MARIBORSKI PSIHIATRIJI OBTOŽBE IZ OVADBE ZANIKAJO

Pred dnevi smo prejeli ustno ovadbo z imeni in priimki pacientov, v kateri ovaditeljica navaja, da na Enoti za forenzično psihiatrijo mariborskega Univerzitetnega kliničnega centra nad njimi izvajajo mučenje. Na ovadbo se danes odzvalo vodstvo enote, ki je hude obtožbe zanikalo. Včeraj so forenzično psihiatrijo obiskali tudi iz Urada Varuha človekovih pravic in opravili pogovore z večino pacientov, UKC pa je zaprosil Zdravniško zbornico za izredni zunanji strokovni nadzor. Ovadbo je komentiral tudi zastopnik pravic oseb duševnega zdravja, ki enoto redno obiskuje. Kot je poudaril, v zapisane obtožbe ne verjame. O njihovih podrobnostih bo več znanega, ko bo pripravljeno poročilo Urada varuha in po končanem izrednem zunanjem strokovnem nadzoru. (Saška Jazbec)