Mnenja in priporočila
tv
četrtek, 11. januar. 2018 - Odziv in mnenje varuhinje

Kultura po Odmevih: poziv vodstvu

Varuhinja je prejela pismo pesnice Anje Golob glede umeščanja kulturnih vsebin v programe Televizije Slovenije. Poleg tega je varuhinja prejela 25 odzivov, v katerih so ugledni posamezniki in različna društva, kolegiji, združenja izražali podporo pesničenemu pozivu. Poziv oz. peticijo je sprožila programska sprememba, ki jo uvaja PPN 2018, in sicer zamenjava Kulture in Športa po Odmevih.  

Mnenje varuhinje (primer odgovora):

Spoštovani,

prejela sem vaše pismo, v katerem izražate strinjanje z javnim pozivom pesnice Anje Golob glede umeščanja kulturnih vsebin v programe Televizije Slovenije. Povod je programska sprememba, ki bo v skladu s Programsko-produkcijskim načrtom za leto 2018 (PPN 2018) začela veljati z novim letom, in sicer zamenjava vrstnega reda Kulture in Športa po Odmevih.  

Uvodoma poudarjam, da kot varuhinja nimam nobenih pristojnosti glede programskih shem (moja primarna naloga je odzivanje na že objavljene programske vsebine), lahko pa opozarjam na dolžnosti zavoda, ki so obenem pravice javnosti. Tudi zato sem spomladi iz odzivov občinstva izluščila deset priporočil vodstvu ob začetku priprave PPN 2018, in kot nevralgično točko omenila tudi nepremišljeno poseganje v programsko shemo. Ko zapisujem besedo »nepremišljeno«, imam v mislih morda premajhen premislek o (moralni) škodi, ki jo lahko ugledu Zavoda povzroči neka (poslovna ali programska) poteza  

Menim, da so pričakovanja gledalcev, da bo nacionalna medijska hiša odigrala vlogo osrednje kulturne nacionalne ustanove, upravičena, navsezadnje je RTV Slovenija že v zakonu definirana kot javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena. Pričakovanja o ustreznejšem umeščanju kulturnih vsebin, kot so zapisana v peticiji, so na nek način celo skromnejša od tistih, ki so v obliki zavez zapisana v programskih standardih RTV Slovenija.  

Menim, da premik oddaj po Odmevih (Šport pred Kulturo) sam po sebi ne bi bil usoden, če ne bi imel z odrivanjem kulture kot manj zanimive (gledane) vsebine tudi simbolne teže. Iz utemeljitve vodstva RTV Slovenija za spremembo programa po Odmevih izhaja, da ima gledanost prednost pred poslanstvom, in tudi, da je bitka s 16 komercialnimi ponudniki športnih TV-novic pomembnejša kot to, da je nacionalna televizija edina ponudnica dnevnih TV-novic o kulturi. Takšni razlagi javnega interesa bi kot varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev težko pritrdila.  

Zato sem 14. decembra generalnemu direktorju RTV Slovenija Igorju Kaduncu in direktorici Televizije Slovenija Ljerki Bizilj predlagala, da pred začetkom uveljavitve PPN 2018 še enkrat premislita o razmerju med finančno koristjo, ki jo utegne imeti RTV skozi potencialno večjo gledanost ene od večernih TV-oddaj, in morebitno škodo, ki jo bo utrpel ugled RTV.  

V imenu vodstva RTV Slovenija je odgovor, ki vsebuje utemeljitev spremembe in analizo gledanosti, pripravil pomočnik generalnega direktorja Gorazd Slak. Dokument prilagam.  

Na seji Programskega sveta 18. decembra sem v okviru redne varuhove točke (poročilo o odzivih javnosti) opozorila na proteste posameznikov in kulturnih ustanov ter predlagala vnovičen premislek o shemi, kot je bila sprejeta s PPN 2018. Sodelovala sem tudi v krajši razpravi o tej temi, ki je bila opravljena pod točko razno, ko pa žal ni bilo več sklepčnosti. Predsednik Programskega svet Ciril Baškovič je zagotovil, da bo razpravo uvrstil na dnevni red prve naslednje seje, ki bo januarja 2018. To pomeni, da bodo z novim letom uveljavljene spremembe iz PPN 2018, vključno z zamenjavo Kulture in Športa po Odmevih.  

Napovedujem, da bom s podobnimi stališči, kot sem jih zapisala v tem pismu, nastopila tudi na januarski seji Programskega sveta. Verjamem, da bo vodstvo vnovič pretehtalo oba interesa (gledanost VS poslanstvo) in morda odločitev tudi spremenilo.  

Lepo vas pozdravljam,  

Ilinka Todorovski  

Ljubljana, 22. december 2017

 

Poziv Anje Golob in pojasnilo vodstva sta objavljena v poročilu za mesec december na sledeči povezavi:

http://www.rtvslo.si/files/varuhinja/dnevnik_pritozb_december_2017.pdf