Pomembni dokumenti

Delo in poslanstvo varuha

Varuh varuje pravice poslušalcev in gledalcev, vzpodbuja preglednost in javnost delovanja Zavoda, izpostavlja njegove bistvene vrline in poslanstvo, neguje in zagovarja novinarsko kakovost in raznolikost ponudbe. Varuh mora v delovanju zavoda slediti ideji o etični odgovornosti (kako poročati o smrti, nasilju, družbenih pojavih marginalnosti, kako se izogniti temu, da bi bila kršena osebna integriteta posameznika, itd.), enakopravi obravnavi vseh socialnih skupnosti (otroci, starejši, invalidi, urbana in ruralna območja), pri čemer mora spoštovati raznolikost mnenj o vseh temah našega življenja. Preiskuje pritožbe posameznikov in predlaga odpravo nepravilnosti, kadar ugotovi, da je pritožba utemeljena. Ne more sprejemati odločitev, ki so pravno obvezujoče.

Pomembni dokumenti

Pogosta vprašanja

1. Kako in komu poroča varuh?

Odgovarja na pritožbe gledalcev, poslušalcev in bralcev spleta, če je pritožba utemeljena. 

Objavlja mesečna poročila na varuhovi spletni strani (v rubriki Mesečna in letna poročila). 

O svojih ugotovitvah poroča na sejah Programskega sveta RTV SLO. 

Objavlja letna poročila v publikaciji in na varuhovi spletni strani (v rubriki Mesečna in letna poročila).

Svoje delovanje in najbolj pereče pritožbe predstavlja in pojasnjuje v televizijskih in radijskih programih RTV ter na MMC. 

Po potrebi objavlja posebna poročila in sporočila za javnost, organizira novinarske konference in nastopa v drugih medijih. 

Opozarja na problematična področja dela RTV oziroma na kočljive programske vsebine. 

Odločitve varuha so dostopne javnosti, prav tako povzetki pritožb.

 

2. Katere pritožbe obravnava varuh?

Kršitve Zakona o RTV Slovenija, programskih standardov, poklicnih in etičnih meril.

Pristranskost, netočnost in neuravnoteženost poročanja. 

Neprimernost in nedostojnost programskih vsebin.

Varovanje zasebnosti.

Nespoštovanje jezikovnih norm.

3. Kdo se lahko pritoži?

Vsak uporabnik RTV storitev: gledalec televizijskih programov, poslušalec radijskih programov, bralec spletnih vsebin, uporabnik drugih RTV storitev. 

Anonimnih pritožb se ne upošteva. 

4. Kako hitro se je treba odzvati s pritožbo?

Najpozneje v 30 dneh po objavi informacije, oddaje, oglasa.

5. Kam se pritožiti?

Gledalci in poslušalci se lahko pritožijo nad vsebino programa pisno, po telefonu ali po elektronski pošti. 

spletni obrazec: odpri obrazec

telefonska številka: 01 475 4700

elektronski naslov: varuh@rtvslo.si

pošta: RTV SLO, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana (za varuha)

6. Kaj se zgodi, ko je pritožba prispela?

Varuh z odzivom uporabnikov seznani ustvarjalce RTV vsebin, nakatere se nanaša pritožba, pohvala, mnenje ali predlog. Po potrebi pred pripravo odgovora pridobi njihovo mnenje oziroma pojasnilo.

Varuh na konkretno in utemeljeno pritožbo odgovori v 20 delovnih dneh.

Splošne in ponavljajoče se pritožbe povzame v mesečnem poročilu.

Na podlagi pritožb predlaga odpravo napak in predlaga izboljšanja.