Markusova obnovljiva energija

Markusov oče je bil med pionirji projektov z obnovljivo energijo v deželi Salzburg že v 80 letih. Danes Markus izkorišča tako vodo kot tudi sonce in biomaso. Posestvo, ki ga sestavlja poleg planine v dolini še predelava mesa, proizvodnja piva, turizem in kulinarika je tesno povezano z obnovljivo energijo, ki jo oddajajo tudi v omrežje. Obnovljiva energija biomase pa povezuje v projekt tudi druge kmete.