Young Village Folk – »Hrana iz mladih korenin«

 

Projekt Izobraževalnega  programa TVS  Young Village folk – Hrana iz mladih korenin, je Evropska komisija izbrala med številnimi projekti informiranja o Skupni evropski kmetijski politiki iz 28 držav Evropske unije. Na potrditev projekta v Bruslju je zagotovo vplivala predlagana vsebina , ki nagovarja mlade , ki vidijo izziv v pridelavi hrane na podlagi inovativnih idej, kar ustvarja nova zelena delovna mesta. Projekt sestavlja 25 video zgodb, dobrih praks iz osmih evropskih držav,ki so nadgrajene s spletno platformo ter promocijo projekta in njegove ideje na socialnih omrežjih.  Projekt povezuje tri evropske države in sporoča vsem ostalim, da je hrana, strateška surovina naše prihodnosti, v rokah mladih.

V EU je le 7,5 odstotkov kmetov mlajših od 35 let in kar 53 odstotkov starejših od 55 let.