Odločitev, da projekta ne nadaljujejo, v Občini Kočevje ni bila lahka, saj so uporabniki tovrstno obliko mobilnosti sprejeli za svojo in je številnim olajšala vsakdan ter staršem prihranila marsikatero pot. Foto: MMC RTV SLO/Avtomobilnost
Odločitev, da projekta ne nadaljujejo, v Občini Kočevje ni bila lahka, saj so uporabniki tovrstno obliko mobilnosti sprejeli za svojo in je številnim olajšala vsakdan ter staršem prihranila marsikatero pot. Foto: MMC RTV SLO/Avtomobilnost

Razumljivo je, da je danes največ medijske in siceršnje pozornosti usmerjene v reševanje uganke, kako na novo definirati vedno bolj multimodalen skupni prostor urbane mestne mobilnosti. Prav tako je razumljivo, da si enak delež medijske pozornosti prilasti vprašanje reševanja zadnjega kilometra, se pravi od točke P+R, avtobusne ali železniške postaje, do službe. Kaj pa vprašanje prvega kilometra?

Prvi kilometer, če ni narejen v mestu, je vsekakor zgodba zase, ki pogosto ostaja prezrta – kar pa ne pomeni, da problema ni ali da ne bo v prihodnosti še večji. Toyota je v duhu svoje nove paradigme, zajeta v geslu – mobilnost za vse –, razmišljanja tudi o tem, kako v prihodnosti oblikovati novo mobilnost v krajih in občinah, ki nimajo kritične mase prebivalstva za uvajanje mestnih mikromobilnostnih rešitev.

Toyota je v tesnem sodelovanju s partnerji projekta Občino Kočevje, Komunalo Kočevje in Zavodom Sopotniki razvila edinstveno aplikacijo ToyotaGO, ki omogoča varne, zanesljive in enostavne prevoze na zahtevo. Implementacijo storitve, eno od oblik trajnostne mobilnosti, bodo nadaljevali na drugih območjih Slovenije. Foto: MMC RTV SLO/Avtomobilnost
Toyota je v tesnem sodelovanju s partnerji projekta Občino Kočevje, Komunalo Kočevje in Zavodom Sopotniki razvila edinstveno aplikacijo ToyotaGO, ki omogoča varne, zanesljive in enostavne prevoze na zahtevo. Implementacijo storitve, eno od oblik trajnostne mobilnosti, bodo nadaljevali na drugih območjih Slovenije. Foto: MMC RTV SLO/Avtomobilnost

Imeli so redne uporabnike storitve

Skupaj z mestno občino Kočevje so se pred letom dni lotili pilotnega eksperimenta, ki je za Slovenijo, pa še zdaleč ne samo za nas, zelo zanimiv, saj rešuje vprašanje optimizacije dnevno časovno-prostorskih migracij v poselitvenem okolju, ki je pri nas zelo razširjen – in zdi se, da se bo trend preseljevanja v take občine in regije nadaljeval.

Po eni strani zaradi astronomskih cen nepremičnin v mestih, po drugi pa zato, ker postaja zaradi kakovosti življenje v urejenih občinah zunaj mest vedno pomembnejša dobrina, še posebej za mlade družine. Zato nas žalosti, da je eksperiment po letu dni končan. Pri Toyoti so nam predstavili podatke o kar 900 uporabnikih aplikacije, 200 rednih in okoli 40 intenzivnih uporabnikih. Po koncu projekta so na Toyoto Slovenija poslali pohvale za projekt. Številnim družinam je spremenil življenje na bolje, saj so lažje organizirali prostočasne dejavnosti zase in za svoje otroke.

Kočevje je bilo eno leto mobilnostni laboratorij, ki je Toyoti Slovenija omogočal razvoj in pridobivanje neprecenljivih izkušenj s področja spoznavanja in vpeljave novih mobilnostnih navad. Kljub temu da izvajanjem ToyotaGO v Kočevju zaključujejo, verjamemo, da so postavili trdne temelje za razvoj tovrstnih storitev v prihodnosti drugod v Sloveniji in širše ter s tem orodje za omogočanje nadstandardnih storitev prebivalcem periferije ter oživljanje in pomlajevanje podeželja. Foto: MMC RTV SLO/Avtomobilnost
Kočevje je bilo eno leto mobilnostni laboratorij, ki je Toyoti Slovenija omogočal razvoj in pridobivanje neprecenljivih izkušenj s področja spoznavanja in vpeljave novih mobilnostnih navad. Kljub temu da izvajanjem ToyotaGO v Kočevju zaključujejo, verjamemo, da so postavili trdne temelje za razvoj tovrstnih storitev v prihodnosti drugod v Sloveniji in širše ter s tem orodje za omogočanje nadstandardnih storitev prebivalcem periferije ter oživljanje in pomlajevanje podeželja. Foto: MMC RTV SLO/Avtomobilnost

Stroški za občino previsoki

Projekt ToyotaGo se v občini Kočevje torej končuje. Po letu dni izvajanja storitve se je Občina Kočevje zaradi visokih stroškov, ki so v popolnosti na plečih občine, odločila, da projekta v enaki meri ne bo nadaljevala.

"Cilji, da poleg starejših dosežemo še mlajše uporabnike, starše, ki so prevoze uporabljali za mobilnost svojih otrok, ter dnevne migrante, so bili doseženi. Ekonomija obsega, demografska struktura prebivalstva in tip poselitve pa stroške prevoza po potniku dvigujejo na več desetkratnik tistega v urbanem okolju, kar nam onemogoča, da bi izvajanje storitve nadaljevali brez državnih subvencij. V duhu skladnega regionalnega razvoja, decentralizacije države, oživljanja podeželja in uravnoteženega razvoja obmejnih regij ter depopulacijskih območij bi bila subvencija tovrstnih oblik trajnostne mobilnosti edini smotrni odgovor države na reševanje omenjenih problematik, zato pozivamo odločevalce, da zapolnijo to vrzel," je ob koncu projekta povedal kočevski župan Vladimir Prebilič.

Kaj vse je še prinesel pilotni projekt Občini Kočevje in kako ga popraviti, pa v videoreportaži iz oddaje Avtomobilnost. Pogovarjali smo se z županom Kočevja. Vabljeni k ogledu.