Kje in kako izkoristiti turistični bon?

Zajc je v oddaji Dobro jutro kljub temu opozoril, da je uvedba bonov le prvi korak pri pomoči države turističnim ponudnikom, ki jih je epidemija covida-19 močno prizadela. "Ljudje se bomo lahko sami odločili, kje bomo bon porabili, odločili pa se bomo na podlagi tega, kdo nam bo dal najboljšo ponudbo, kaj je v tem kraju še mogoče videti, kako se bodo ponudniki tam povezali in kako bodo obogatili naš dopust," je dejal.

Na vprašanje, zakaj je turistični bon mogoče uporabiti le za nočitev oziroma nočitev z zajtrkom, je pojasnil: "Turizem je panoga, ki nase vleče še druge dejavnosti, ki tudi živijo od turizma. Želimo, da gost ne gre na večerjo v hotel, ko spi v nekem kraju, ampak se morda odloči za vaško restavracijo. Tako bodo imeli še drugi ponudniki kaj od tega. Naša želja je, da gost prespi nekje na račun države, nato pa ta kraj sam razišče." Dodal je, da hotelu oziroma ponudniku namestitve načeloma ni treba sprejeti bona, saj ga država zakonsko k temu ne more prisiliti. "Absolutno pa ne drži, da bi komu, ki bi bil do tega upravičen, prepovedali unovčenje bona," je zatrdil.

Danes bo predstavljen rezervacijski spletni portal www.mojaslovenija.org, na katerem je na enem mestu zbrana večina slovenskih turističnih ponudnikov.

Ana Savšek, vodja vsebinskega digitalnega marketinga pri Slovenski turistični organizaciji, ki je zasnovala tudi kampanjo Moja Slovenija, pa je dejala, da je drugače nagovarjati slovenskega ali tujega gosta. "Ciljna publika so vsi ‒ mladi, starejši, družine. Možnosti, ki jih ponujamo, so vsebinsko in cenovno zelo raznolike. Čas je, da tudi Slovenci spoznamo, zakaj je Slovenija ena najbolj zaželenih turističnih destinacij na svetu."

Da ne bo kakšnih nesporazumov, zapletov in slabe volje pa še enkrat objavljamo najpogostejša vprašanja o turističnih bonih za potrošnike.

Kdo je upravičen do turističnega bona?
Upravičenec do bona je vsaka oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na dan 13. marec 2020. Polnoletna oseba oz. oseba, ki bo do konca leta 2020 dopolnila 18 let (rojena v letu 2002 ali prej), je upravičena do bona v vrednosti 200 evrov. Mladoletna oseba (rojena po letu 2002) pa je upravičena do bona v vrednosti 50 evrov.

Kako bom kot upravičenec prejel svoj bon?
Kot upravičenec bona ne boste prejeli v fizični obliki, temveč bo njegova vrednost evidentirana kot dobroimetje v informacijskem sistemu Fursa eDavki. Do tega sistema bodo imeli dostop tudi ponudniki nastanitev. Samo unovčitev bona boste izvedli pri ponudniku storitve, kjer boste nastanjeni. Stanje svojega bona lahko spremljate v mobilni aplikaciji eDavki.

Slovenija skriva ogromno kotičkov, ki čakajo, da jih raziščemo. Foto: EPA
Slovenija skriva ogromno kotičkov, ki čakajo, da jih raziščemo. Foto: EPA

Kje lahko unovčim turistični bon?
Kot upravičenec lahko bon unovčite pri ponudniku storitev na področju turizma (hoteli, počitniški domovi in letovišča, turistične kmetije s sobami, zasebne sobe za oddajanje gostom, planinski domovi, mladinska prenočišča, avtokampi in tabori in druge nastanitve za krajši čas), ki so bili 13. marca 2020 vpisani v Poslovni register Slovenije in v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi Ajpes. Najbolje je, če ob rezervaciji pri ponudniku preverite, ali boste lahko pri njem unovčili turistični bon. Bon je sicer deljiv, kar pomeni, da ga lahko uporabite v več delih pri več različnih ponudnikih.

Kako unovčim turistični bon?
Kot upravičenec izberete in rezervirate termin pri ponudniku turističnih storitev. Pri tem se morate pozanimati, ali ponudnik sploh sprejema turistične bone. Bone unovčite tako, da pri prijavi predložite osebni dokument ‒ osebno izkaznico ali potni list ‒ ter receptorju poveste, kakšen znesek želite unovčiti s svojega turističnega bona. Izpolniti morate tudi obrazec, ki ga boste lahko prejeli na recepciji nastanitve. Receptor bo na podlagi osebnih dokumentov in izpolnjenega obrazca prek informacijskega sistema Fursa unovčil bone.

Kako je mogoče unovčiti turistični bon za otroka, ki ne letuje z zakonitim zastopnikom?
Če otrok počitnikuje z osebo, ki ni njegov zakoniti zastopnik oz. skrbnik (denimo z babico ali s športnim klubom), mora že pred odhodom zakoniti zastopnik oz. skrbnik podpisati posebno izjavo, s katero izjavlja, da bo otrok uporabil bon po tretji osebi. Izjavo lahko najde na spletnih straneh Fursa. To izjavo mora tretja oseba v postopku koriščenja bona predati receptorju. Otrok mora imeti s seboj svoj identifikacijski dokument. Tretja oseba bo receptorju povedala, da bi rada uporabila bon tudi za omenjenega otroka, in ravnala po navodilih receptorja. Tretja oseba bo zase in za omenjenega otroka izpolnila obrazec, ki ga bo lahko prejela tudi pri receptorju. Receptor bo nato unovčil bone.

Kdaj je mogoče unovčiti bone?
Bone bo mogoče unovčiti od 19. junija 2020 (za nočitev z 19. na 20. junij) do 31. decembra 2020 (zadnja možna nočitev s 30. na 31. december).

Na koga lahko kot upravičenec prenesem svoj turistični bon?
Bon je mogoče prenašati med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroki zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), med zakonci oz. zunajzakonskimi partnerji, med partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi (zveza dveh istospolnih partnerjev) ter med otroki in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši. Boni se ne prenašajo med brati, bratranci, strici, sosedi, sodelavci, prijatelji in podobno.

Kako lahko prenesem svoj bon?
Bon prenesete s podpisom obrazca Izjava upravičenca o prenosu bona. Če svoj bon prenaša mladoletna oseba ali polnoletna oseba pod skrbništvom, mora izjavo podpisati njegov zakoniti zastopnik oz. skrbnik. Bon je mogoče prenesti le enkrat, torej ga pridobitelj ne more prenesti naprej. Prav tako je mogoče prenesti izključno celotno vrednost bona. Če je torej upravičenec bon delno že uporabil, ga v preostali vrednosti ne more več prenesti.

Ribarjenje v reki Radovni. Foto: Reuters
Ribarjenje v reki Radovni. Foto: Reuters

Kakšna globa mi grozi, če svoj bon prenesem denimo na nečaka ali sestro?
Tretji protikoronski zakon za primer, da upravičenec do bona tega prenese v nasprotju z določili, predvideva globo od 200 do 600 evrov.

Ali lahko vrednost bona razdelim med več svojih otrok?
Ne. Bon je mogoče prenesti izključno v celoti, zato ga lahko denimo kot starš prenesete le na enega od svojih otrok.

Kako lahko izkoristim bon, ki ga je name prenesel nekdo drug?
Že pred odhodom na letovanje mora upravičenec (denimo mati, ki želi bon prenesti na svojega sina) izpolniti izjavo o prenosu bona, na katerem navede tudi podatke o prejemniku tega bona. Prejemnik bona (sin) na letovanju ravna, kot velja sicer ‒ prijavi se z identifikacijskim dokumentom in receptorju pove, da želi uporabiti bon denimo svoje matere (in morda tudi svojega). Receptorju mora tudi predati izpolnjeno izjavo prvotnega upravičenca (matere). Nato izpolni obrazec o koriščenju bona, ki ga lahko dobi na recepciji. Receptor bo nato unovčil bon.

Ali moram izjavo o prenosu bona poslati Fursu?
Ne. Osebe, na katere je bil prenesen turistični bon, morajo imeti ustrezno izjavo ali izjave izpolnjene in podpisane s seboj v nastanitvi, kjer bodo bon unovčile. Ob unovčevanju bona bodo namreč morali tako izjavo predložiti receptorju v objektu, kjer bodo prenočili. Izpolnjenih in podpisanih izjav naj posamezniki ne pošiljajo oz. prinašajo na finančne urade.

Za katero storitev lahko unovčim bon?
Bon lahko unovčite le za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom. Ostale storitve, kot so denimo dodatni obroki, pa tudi turistična taksa, morate doplačati z drugimi plačilnimi sredstvi.

Ali mi lahko ponudnik v primeru, da plačam z bonom, zaračuna višjo ceno?
V primeru plačila storitve z bonom vam ponudnik storitve za istovrstno storitev ne sme zaračunavati višje cene kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi. V nasprotnem primeru mu grozi kazen. Nadzorni organ, kamor lahko v primeru kršitve podate prijavo, je tržni inšpektorat.

Ste že kdaj prespali na Bledu? Foto: EPA
Ste že kdaj prespali na Bledu? Foto: EPA

Ali je nastanitveni objekt dolžan sprejemati turistične bone kot plačilno sredstvo?
Ne, ponudniki se lahko odločijo, da turističnih bonov ne bodo sprejemali, prav tako se lahko odločijo, da jih bodo sprejemali le v določenih obdobjih. Potrošnikom zato na Fursu svetujejo, da že ob rezervaciji preverijo, ali bodo pri izbranem ponudniku lahko unovčili svoj bon.
Je mogoče bon unovčiti tudi za najem počitniških kapacitet v lasti sindikata?
To je mogoče, če ponudnik izpolnjuje pogoje za unovčenje bonov (vpis v register nastanitvenih obratov in opravljanje dejavnosti 13. marca 2020). Počitniške kapacitete morajo biti v Sloveniji.

Kako je mogoče bon unovčiti pri ponudnikih, ki nimajo dostopa do spleta?
Če ponudnik nima dostopa do spleta, boste kot gost plačali polni znesek računa. Ponudnik vam bo izdal potrdilo, iz katerega mora biti razviden znesek unovčenega bona in način unovčitve bona, v treh dneh po odjavi gosta pa bo moral v informacijski sistem Fursa vnesti podatke za povračilo sredstev bona upravičencu. Znesek boste dobili povrnjen na svoj plačilni račun, vpisan v davčni register, najpozneje v 30 dneh. Če nimate plačilnega računa, se sredstva izplačajo s poštno nakaznico.

Kaj se zgodi z mojim bonom, če ga ne unovčim do 31. decembra 2020?
Če bona ne unovčite do 31. decembra 2020, njegova vrednost propade. Za neizkoriščen bon ne morete zahtevati izplačila bona v denarju niti ga ne morete unovčiti pozneje.

Ali lahko s svojim bonom plačam za namestitev več oseb, denimo prijateljev ali družinskih članov?
Da, ena oseba lahko plača za nočitev več oseb, tudi denimo za prijatelje. Edini pogoj je, da tudi upravičenec, ki unovčuje bon, prenočuje v nastanitvenem obratu na datum, za katerega porablja bon.

Ali lahko z bonom plačam namestitev, rezervirano prek spletne platforme, kot sta Airbnb in Booking?
Turistične bone je mogoče unovčiti izključno pri ponudniku namestitve. Način rezervacije na to ne vpliva. Če torej namestitev rezervirate prek spletne platforme, plačate pa jo neposredno pri ponudniku, lahko pri tem unovčite turistične bone. Če pa ste samo plačilo izvedli prek spletne platforme, bona ne morete unovčiti.

Ponudniki se lahko sami odločijo, da turističnih bonov ne bodo sprejemali, prav tako se lahko odločijo, da jih bodo sprejmejo le v določenem časovnem obdobju. Foto: Reuters
Ponudniki se lahko sami odločijo, da turističnih bonov ne bodo sprejemali, prav tako se lahko odločijo, da jih bodo sprejmejo le v določenem časovnem obdobju. Foto: Reuters

Ali lahko z bonom plačam namestitev, rezervirano prek turistične agencije?
O tem se morate pozanimati pri turistični agenciji, a večinoma je to mogoče. Pri agenciji tako plačate znesek aranžmaja v vrednosti, ki ga ne boste pokrili s turističnim bonom. Plačilo z bonom pa izvedete neposredno pri ponudniku nastanitve.

Ali lahko z bonom plačam prenočitev, ki sem jo rezerviral in pri ponudniku plačal že januarja?
To je mogoče, če se boste tako dogovorili s ponudnikom. Bon se namreč unovčuje ob plačilu, in če je to že bilo opravljeno, bona načeloma ni mogoče več porabiti. Lahko pa se dogovorite s ponudnikom, da vam vrne že plačano kupnino in namesto tega sprejme turistične bone. Ponudnik k temu ni obvezan.

Ali so boni obdavčeni?
Ne, od bona upravičenec ne plača dohodnine.

Ali unovčitev bona vpliva na pravice iz javnih sredstev (npr. otroški dodatek, socialna pomoč ...)?
Ne. Bon se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev.

Kdo bo imel podatke o mojem koriščenju bona?
Za namen unovčitve bonov in povračila sredstev ponudniku bo evidenco vodil in upravljal Furs. Podatki se bodo hranili pet let, nato se bodo izbrisali. Furs bo shranil podatke o upravičencu do bona, o ponudniku in obratu, v katerem je bil bon izkoriščen, ter podatke o izplačilu bona. V realnem času bo Furs tudi spremljal podatke v knjigi gostov, ki jih ponudniki policiji sporočajo prek sistema eTurizem, ter podatke preverjal v registru nastanitvenih obratov.

Kam se lahko obrnem z dodatnimi vprašanji?
Furs je vzpostavil posebni klicni center za turistične bone, in sicer na telefonski številki 08 200 1005. Delovni čas klicnega centra je v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 7. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure.